Mandarin Skype 465 中文

  •  
  • 177
  • 0
  • 3
  • Mandarin 
Nov 3, 2018 06:56
其中一个我最喜欢的玩游戏是State of Decay 2。你目标是在危险世界生存。你需要打击怪物和坏的人。你有一个团队会帮助和支持你。这是很大世界和你可以去任何地方。


One of my favorite video games is State of Decay 2. Your goal is to survive in a dangerous world. You have to fight monsters and bad people. You have a team to help and support you. This is a big world and you can go anywhere.


qizhong yige wo zui xihuan de wan youxi shi state of decay 2. ni mubiao shi zai wexian shijian shengcun. ni xuyao daji guaiwu he huai de ren. ni you yige tuandui hui bangzhu he zhichi ni. zhe she hen da shijie he ni keyi qu renhe difang.