Mandarin Skype 608 中文

  •  
  • 122
  • 0
  • 3
  • Mandarin 
Jun 15, 2019 08:28
我是菲律宾人,但是我在美国出生。对不起,我昨天晚上上床很晚。我在工作了一整天。然后,我刚刚回家。我在苹果App商店刚刚检查,Weixin不那里.

I am Filipino, but I was born in the USA. Sorry, last night I went to bed late. I have been working all day. Then I just got home. I just checked the app store, but weixin was not there.

wo shi feiluben ren, danshi wo zai meiguo chusheng. duibuqi, wo zuotian wanshang hen wan shangchuang hen wan. wo zai gongzuole yi zhengtian. ranhou, wo ganggang hui jia. wo zai pingguo app shangdian ganggang jiancha, weixin bu zheli.