Mandarin Skype 537 中文

  •  
  • 80
  • 4
  • 1
  • Mandarin 
Sep 15, 2018 07:38
最后结束了,我搬到Miami。我很多年为打击我的梦想。我应该在几年是这里以前,但是最后我去了Miami。我们看看发生什么,如果好我会住在长期。工作在Marriott允许我搬到其他的城市。工作在Marriott让我搬到其他的城市。

Finally I moved to Miami! I fought so many years for my dream. I should have been here years ago, but finally I made it to Miami. We will see what happens, if things are good I will stay long term. Working for Marriott has allowed me to see other cities. Working for Marriott has allowed me to see other cities.

zuihou jieshule wo bandao miami. wo henduo nian wei daji wo de mengxiang. wo yinggai zai jinian shi zheli yiqian, danshi zuihou wo qule miami. women kan kan fasheng shenme, ruguo hao wo hui zhuzai changqi. gongzuo zai marriott yunxu wo bandao qita de chengshi. gongzuo zai marriott rang wo bandao qita de chengshi.