Mandarin Skype 438 中文

  •  
  • 152
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
May 11, 2018 07:31
这是主要的入口。你可以在车库停车。我是失望因为我错过班车。客人在早上是着急。每次有一个盛会,车库总是饱。

This is the main entrance. You can park here. You can park in the garage. I am disappointed I missed the shuttle. Guest in the morning are always in a hurry. Every time there is an event, the garage is always full.

zhe shi zhuyao de rukou. ni keyi zai cheku tingche. wo shiwang yinwei wo cuoguo banche. keren zai zaoshang shi zhaoji. meici you yige shenghui, cheku zongshi bao.