Mandarin Skype 550 中文

  •  
  • 56
  • 0
  • 1
  • Mandarin 
Nov 28, 2018 07:29
我转到Miami的Marriott,是一生中最大的成就。我很自豪我自己做的。我去了海边庆祝我的胜利了。天气很完美,很多太阳和不云。我爱蓝天。

Transferring to a Marriott in Miami is the greatest accomplishment of my life. I am proud of doing it myself. I went to the beach to celebrate my victory. The weather was perfect and there was lots of sun and no clouds. I love blue skies.

wo zhuandao miami de marriott shi yisheng zhong zuida de chengjiu. wo hen zihao wo ziji zuo de. wo qule haibian qingzhu wo de shenglile. tianqi hen wanmei henduo taiyang bu yun. wo ai lantian.