Mandarin Skype 472 中文

  •  
  • 89
  • 0
  • 1
  • Mandarin 
Oct 1, 2018 07:39
一个优势工作Marriott有免费的外语培训跟RosettaStone。我平常不用它很多原因的。最主要理由它是很贵。在上网, 有很多免费产品类似于RosettaStone。但是,在我的情况,我会充分利用免费学历。

One of the advantages working for Marriott is that is free language training with Rosetta Stone. I usually don't use it for many reasons. The main reason is that it is very expensive. Online you can find many free products similar to Rosetta Stone. However in my situation, I will take advantage of the free education.

yige youshi gongzuo marriott, you mianfei de waiyu peixun gen rosetta stone. wo pingchang buyong ta henduo yuanyin de. zui zhuyao liyou ta shi hen gui. zai shangwang, you henduo mianfei chanpin leisiyu rosetta stone. Danshi, zai wo de qingkuang, wo hui chongfen liyong mianfei xueli.