Mandarin Skype 436 中文

  •  
  • 139
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
May 7, 2018 10:33
我失望在我的最近城市。我期待更好事情。人在这个城市缺乏能源和热情。大部分的人有一个狂表情。我很高兴不住在这里永远。

I am disappointed in my current city. I expected better things. People in this city lack energy and enthusiasm. Most of the people have a mad expression. I am very happy that I won't be living here forever.

wo shiwang zai wo de zuijin chengshi. Wo qidai genghao shiqing. Ren zai zhege chengshi quefa nengyuan he reqing. Da bu fen ren you yige kuang biaoqing. Wo hen gaoxing bu zhu zai zheli yongyuan.