Mandarin Skype 477 中文

  •  
  • 90
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
Oct 29, 2018 06:58
在两个星期以后,我们可以聊天在Skype。在六月结束的时候,对我它是很方便。什么时候时间对你最方便?过去年是难期间。我可以通过这个难期间。

In two weeks we can chat on Skype. At the end of June, it is the most convenient for me. What is the most convenient time for you? The past few years were a difficult period. I was able to pass through this difficult period.

zai liangge xingqi yihou, women keyi liaotian zai skype. zai liu yue jieshu de shihou, dui wo ta shi hen fangbian. shenme shihou shijian dui ni zui fangbian? guoqu nian shi nan qijian. wo keyi tongguo zhege nan qijian.