Mandarin Skype 435 中文

  •  
  • 250
  • 0
  • 1
  • Mandarin 
May 5, 2018 06:17
在酒店早上,客人是着急。你喜欢增加温度?我想减少温度。司机在机场接你。我的同事越来沮丧。

At the hotel in the mornings, the guests are in a hurry. Do you want to increase the temperature? I want to decrease the temperature. The driver will pick you up at the airport. My coworkers get frustrated easily.

zai jiudian zaoshang, keren shi zhaoji. Ni xihuan zengjia wendu? Wo xiang jianshao wendu. Siji zai jichang jie ni. Wo de tongshi yuelai jusang.