Mandarin Skype 431 中文

  •  
  • 133
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
Apr 27, 2018 07:23
最后,交通消失。我可以给你房间的折扣券。在壁橱,你会看毛巾。我很失望客人在这个酒店有一个坏态度。

Finally the traffic went away. I can give you a room discount. In the closet, you will see a towel. I am disappointed that the guests in this hotel have a bad attitude.

zuihou jiaotong xiaoshi. wo keyi gei ni fangjian de zhekou quan. zai bichu, ni hui kan maojin. wo hen shiwang keren zhege jiudian you yige huai taidu.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app