Arabic Hellotalk 72 العربية

  •  
  • 25
  • 0
  • 1
  • Arabic 
Nov 16, 2019 06:10
كيف بعيد انت تعمل?
كيف تحصل على العمل؟
أنا أقود سيارة

How far is your work?
How do you get to work?
I drive a car

kayfa baid anta tamaal
kayfa tashul ealaa al maal
ana akwd sayara
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app