Mandarin Skype 482 中文

  •  
  • 93
  • 1
  • 2
  • Mandarin 
Nov 22, 2018 07:46
有一个公园在你的邻里?你的杂货店多远?我常常买火腿,土豆,和饮料在杂货店。我的杂货店有时有排队长。

Is there a park in your neighborhood? Is your grocery store far? I usually buy ham, potatoes, and drinks at the grocery store. My grocery store sometimes has long lines.

you yige gongyuan zai ni de linli? ni de zahuodian duo yuan? wo chang chang mai huotui, tudou, he yinliao dian. wo de zahuo youshi you paidui zhang.