บทที่ ๙

  •  
  • 339
  • 4
  • 2
  • Thai 
Aug 25, 2013 10:18
บทที่ ๙

Q1. เธอชื่ออะไรคะ?
A1: เธอชื่อออค่ะ.

Q2. เขาจะทำอะไรคะ?
A2. เขาจะดูทีวีค่ะ.

Q3. เขาเข้ามาทำไมคะ?
A3. เขาเข้ามาซื้อเงาะคะ.

Q4. พี่ซื้ออะไรมาคะ?
A4. พี่ซื้อกะแพคะ.

Q5. นี่คืออะไรคะ?
A5. นี่คือโกโก้คะ.

Q6. แม่ดูอะไรคะ?
A6. แม่ดูทีวีค่ะ.
第九課 作業

Q1. 她叫什麼名子?
A1: 她名叫歐.

Q2. 他要做什麼?
A2. 他要看電視.

Q3. 他為什麼進來?
A3. 他進來買紅毛丹.

Q4. 哥哥買了什麼?
A4. 哥哥買了咖啡.

Q5. 這是什麼?
A5. 這是可可.

Q6. 媽媽看什麼?
A6. 媽媽看電視.