Kutsal Kitabım Türkçede okumam tercih sebebi

  •  
  • 462
  • 1
  • 1
  • Turkish 
Jan 6, 2012 14:12
- Kutsal Kitabım Türkçede okumam tercih sebebi -
Bu Günler günlük Tanrı'yla özel zamanımı gelenekle İngilizce Kutsal Kitabım yerine Türkçe olanı okumakla harcalıyorum. Dilim praktik etmem iyi olduğundan ayrıca, İngilizcde okuduğum hızından daha yavaşça okumam dolayı üzere. Öyle parçalar sadece göz atacaksaydım yerine daha dikkatça okurum.

Bugün Matta'nın yedinci bölümü okuyordum. O, Tanrı'dan Kapısı geniş ve yolu enli söylüyor, oysa Tanrı'ya İsa aracılığıyla yolu dar ve “bulanlar azdır”.

Bugün ilk olarak İngilizcede yazdım da ondan sonra Türkçe'ye çevirdim. Asıl İngilizcemi aşağında bulunur...

-The reason why I prefer to read my bible in Turkish-
These days I tend to spend my daily time with God reading my Turkish bible instead of my English one. This is because besides being good for my language practice, I read the bible more slowly than I would in English. I pay more attention to passages I would others skim over.

Today I have been reading Matthew chapter 7. It speaks of how the door is wide and the path wide that leads away from God, but the path to God through Jesus is narrow and few find it.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app