Journal
 
 
Photo Album

Brian's entry (3)

Post an entry now!
Brian

Sinh Nhật With native lang

Hôm nay là sinh nhật của em gái của tôi. Cô ấy dược hai mươi một tuổi. Tôi lớn tuổi hơn cô ấy hai năm. Hai mươi một tuổi dược ...
 •  
 • 315
 • 2
 • 11
 • Vietnamese 
Mar 31, 2014 03:52
Brian

Thực Phầm With native lang

Hôm nay tôi đã đi khám bác sĩ vì tai của tôi đã bị đau. Nhưng bác sĩ nói tai của tôi khỏe! Bây giờ tôi ở nhà. Tôi đã ăn thịt gà bữa...
 •  
 • 394
 • 7
 • 12
 • Vietnamese 
Mar 28, 2014 12:24
Brian

Bác Sĩ With native lang

Hôm nay, tôi sẽ đi khám bác sĩ. Tai của tôi đau. Tôi sẽ đi trong một giờ, nhưng hôm nay không ăn chưa. Có thể tôi ăn sau.
 •  
 • 296
 • 0
 • 11
 • Vietnamese 
Mar 28, 2014 04:36