Каква различка е между "очаквам с нетърпение" и "чак...

  •  
  • 667
  • 11
  • 1
  • Bulgarian 
Jul 29, 2014 03:49
Каква различка е между "очаквам с нетърпение" и "чакам с нетърпение"?


I don't understand Bulgarian very well, so I appriciate it if you would explain it in English, Japanese, or easy Bulgarian.
"очаквам с нетърпение" と "чакам с нетърпение" の違いはなんですか

まだあまりブルガリア語がわからないので、英語か日本語か、簡単なブルガリア語で説明してくれると嬉しいです。