Днес аз ще отида да купя обувки.

  •  
  • 163
  • 2
  • 3
  • Bulgarian 
Jul 26, 2014 14:43
Днес аз ще отида да купя обувки.
След покупки искам веднага да обя, защото моито се разлях.

После ще отида в театър.
Чакам с нетърпение това!
今日は靴を買いに行きます。
買ったら私の靴は壊れたので、買ったらすぐに履きたいです。

そのあと劇場に行きます。
楽しみ!