Пътуването до Рилския манастир

  •  
  • 247
  • 1
  • 4
  • Bulgarian 
Jul 28, 2014 03:51
Рилският манастир беше толкова удивително, защото стилът е напълно различен от японския.

Аз се качих на планината.
Аз се чувствах добре в природата. но уморена бъда.
リラの僧院は日本の様式とは全く違うから、驚くばかりだった。

山登りもした。
自然の中にいるのはとても心地良かったけれども、疲れた。
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app