My darling is a foreigner

  •  
  • 397
  • 5
  • 2
  • Japanese 
Jan 22, 2012 12:25

皆さんおはようございます!
みなさんおはようございます!
Good morning everyone!
Magandang umaga po sa inyong lahat.

元気ですか?
げんきだすか?
How are you?
kamusta po kayo?

今私はMy Darling is a foreignerを見ました。
いまわたしはMy Darling is a foreignerをみました。
Right now I'm watching My Darling is a foreigner.
Pinapanood ko po ngayon ang My darling is a foreigner.

大好きですよ!!
だいすきですよ!!
I love it!!
Gusto ko po iyon!!

これは映画が知っていますか?
これはえいががしっていますか?
Do you know that movie?
Alam ninyo po ba ang palabas na iyon?