読み書きを学ぶ ( read and write )

  •  
  • 262
  • 4
  • 1
  • Japanese 
Feb 24, 2012 04:07
Watashi wa nihongo o benkyō shite imasu. Watashi wa intānetto o kaishite mananda. Moji to hira ga na to katakana o yomikaki shimasu. Bun no kōzō o benkyō suru no wa kon'nandesu. Kyōshi nashi de gakushū suru koto wa kon'nan. Watashi wa Nihon o aishi, watashi wa itsuka Nihon ni ikitai to omotte iru.