Corrections made for Roca (63)

utahtool
 • 152
 • English
 • Japanese
made 1 corrections for Roca
got 0 corrections from Roca
 • Japanese
 • English
made 1 corrections for Roca
got 0 corrections from Roca

練習6/2 Jun 2, 2013 20:37

Thank you for your correction!
mayumi
 • 24
 • Japanese
 • English, Mandarin
made 1 corrections for Roca
got 0 corrections from Roca

練習6/1 Jun 1, 2013 23:29

Thank you for your correction!
Amino
 • 87
 • Japanese
 • English, German
made 2 corrections for Roca
got 0 corrections from Roca

練習5/28 May 28, 2013 22:26

Thank you for your correction!

練習 Apr 7, 2013 10:09

Thank you for your correction!
Hazukï
 • 1003
 • Japanese
 • Korean, French
made 9 corrections for Roca
got 0 corrections from Roca

練習5/27 May 27, 2013 21:42

Thank you for your correction!

練習4/30 Apr 30, 2013 22:22

Thank you for your correction!

練習4/18 Apr 19, 2013 05:28

Thank you for your correction!

練習4/16 Apr 17, 2013 04:27

Thank you for your correction!

練習4/15 Apr 16, 2013 02:00

Thank you for your correction!
Jun
 • 239
 • Japanese
 • English, Mandarin
made 2 corrections for Roca
got 0 corrections from Roca

練習5/24 May 24, 2013 22:07

Thank you for your correction!

練習5/13 May 13, 2013 21:25

Thank you for your correction!
 • Japanese
 • English
made 1 corrections for Roca
got 0 corrections from Roca

練習5/24 May 24, 2013 22:02

Thank you for your correction!
ajedu
 • 320
 • Japanese
 • German, English
made 7 corrections for Roca
got 0 corrections from Roca

練習5/20 May 20, 2013 22:14

Thank you for your correction!

練習4/16 Apr 16, 2013 21:24

Thank you for your correction!

練習4/14 Apr 14, 2013 23:06

Thank you for your correction!

練習4/13 Apr 13, 2013 10:58

Thank you for your correction!

練習4/12 Apr 12, 2013 21:24

Thank you for your correction!
mueter
 • 19
 • Japanese
 • English
made 1 corrections for Roca
got 0 corrections from Roca

練習5/20 May 20, 2013 22:09

Thank you for your correction!
Shoichiro
 • 381
 • Japanese
 • Hindi, English
made 1 corrections for Roca
got 0 corrections from Roca

練習5/20 May 20, 2013 21:54

Thank you for your correction!
akipon
 • 752
 • Japanese
 • French
made 1 corrections for Roca
got 0 corrections from Roca

練習5/15 May 15, 2013 21:24

Thank you for your correction!
ThomasK
 • 1456
 • Japanese
 • Traditional Chinese, Mandarin
made 1 corrections for Roca
got 0 corrections from Roca

練習5/15 May 15, 2013 21:23

Thank you for your correction!
Ruddy
 • 352
 • Japanese
 • English
made 1 corrections for Roca
got 0 corrections from Roca

練習5/14 May 15, 2013 00:32

Thank you for your correction!
Yunari
 • 91
 • Japanese
 • English, Traditional Chinese
made 1 corrections for Roca
got 0 corrections from Roca

練習5/14 May 14, 2013 22:44

Thank you for your correction!
 • Japanese
 • English
made 1 corrections for Roca
got 0 corrections from Roca

練習5/13 May 13, 2013 21:23

Thank you for your correction!

 • 201
made 4 corrections for Roca
got 0 corrections from Roca

練習5/11 May 11, 2013 16:58

Thank you for your correction!

練習5/10 May 11, 2013 10:24

Thank you for your correction!

練習4/27 Apr 27, 2013 22:09

Thank you for your correction!

練習4/23 Apr 24, 2013 00:22

Thank you for your correction!
Namba
 • 18640
 • Japanese
 • English
made 1 corrections for Roca
got 0 corrections from Roca

練習5/11 May 11, 2013 11:42

Thank you for your correction!
Shiho.
 • 215
 • Japanese
 • English
made 1 corrections for Roca
got 0 corrections from Roca

練習5/10 May 10, 2013 16:48

Thank you for your correction!
SHOTA
 • 4
 • Japanese
 • English
made 1 corrections for Roca
got 0 corrections from Roca

練習5/9 May 9, 2013 10:40

Thank you for your correction!
kenic
 • 83
 • Japanese
 • English, Thai
made 1 corrections for Roca
got 0 corrections from Roca

練習5/9 May 9, 2013 10:40

Thank you for your correction!