Hilandar III - mulțumesc :)

  •  
  • 509
  • 10
  • 1
  • Romanian 
Jan 18, 2013 17:53
Mănăstirea Hilandar corespunde la manastirile tipice athoniți mari și este format din peste 20 de cladiri, căreia arhitectură închisă provocă impresia unui mic oraș. Biserica principală a fost completat în 1300/1303 în stilul bizantin a dinastiei Comnenilor, și este cea mai importanta clădire în mănăstire. În mănăstirea și se aflau trei turnuri de apărare, în limba greacă Pyrgos. Acel de lui Sfântul Sava a fost construit în sec. al XII-lea, și măsură 35 de metri în înălţime. În curtea de lângă catoliconului se află două puțuri, și cristelnița.
Din cauza realizării arhitecturală și structurii complexă, este una dintre cele mai importante clădiri bisericești medievale din Peninsula Balcanică.

Pictogramele mănăstirii Hilandar reprezintă una dintre cele mai importante colecții de icoane medievale. Cea mai vechea icoană, care se află în mănăstirea este cea ale Maicii Domnului Hodighitria, una dintre cele mai renumite icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului. Iar Pictograma cea mai renumită din colecția de icoane mănăstirii Hilandar este icoana Maicii Domnului Tricheirousa, care este și cunoscută ca Icoana Maicii Domnului cu trei mâini. Icoana Maicii Domnului Tricheirousa este de tip bizantin de Dexiokratousa, fiindcă Maica Domnului îl ține pe prunc pe brațul ei drept. Aceasta diferă de tipul de Hodighitria, care o înfățișează pe Maica Domnului cu pruncul Iisus ținut pe brațul stâng. Există crederea, că cele trei mâini reprezentate sunt ale Maicii Domnului, însă nu este foarte probabil. După legenda, a treia mână este al Sfântului Ioan Damaschin, unul din cei mai importanți gânditori ai Bizanțului. Sfântului Ioan Damaschin criticase politica iconoclastă a împăratului Leon Isaurus, care a, în urma, ordonat că l-au tăiat mâna dreaptă. După rugăciunea în fața icoanei, mână sa tăiată s-a alipit in chip minunat la locul ei. Pentru amintirea acestui miracol, a pus o mână de argint sub mâna dreaptă a Mariei pe icoana.

Hilandar posedă cea mai importantă bibliotecă sârbă istorică al Evului Mediu. Valoroasa bibliotecă mănăstirii Hilandar cuprinde peste 1000 de manuscrise, scrisă pe pergament și hârtie. În arhive mănăstirii se află lângă numeroase edicte imperiale și evanghelii și documente istorice importante. Din documentele aceste sunt 809 de manuscrise în limbi slave ca și 181 în grecește. De asemenea posedă aproximativ 20.000 de cărți tipărite, din care sunt cam 3000 în limba greacă. În biblioteca mănăstirii și se află documente turcești din timp de la stăpânirea otomană.
Cel mai vechi document în biblioteca este Karejski Tipik din 1199, scris de Sfântul Sava în Careia, care este capitala statului monastic autonom al Muntelui Athos și un loc foarte important în istoria spiritualității monahale ortodoxe și în viața liturgică a sârbilor. Acolo s-a retras Sfântul Sava după mortea tătului său, Sfântul Simeon. De asemenea, de mare importanță este Hilandarski Tipik scris de către Sfântul Sava pe modelul acel de mănăstirea Evergetis la Constantinopol. Și călugarița Jefimija, fostă despotă Jelena, a lăsat moștenire la Hilandar, de fapt se află două Prinošenija de Jefimia, adică daruri în posesie mănăstirii. Primul este un poem într-un diptic de lemn Tuga za mladencem Uglješom dedicat fiului său, care a murit la vârsta de patru ani. Al doilea este o inscripția lirică la altarul în partea centrală iconostasului a catedralei.