Tiếng việt

  •  
  • 347
  • 4
  • 2
  • Vietnamese 
Feb 19, 2013 07:12 vietnamese basic new year greetings
Tiếng việt

[I can barely put sentences together, but I'm mainly practicing remembering words and phrases, as well as typing, spelling, tone marks, etc.]


Chào các em! Các em khỏe không? Đang làm gì?

Tôi đang bắt đào học chậm tiếng việt. Tôi nói châm. Tôi không có giáo viên. :D Tôi có Việt Nam bạn. Cô gái rất đẹp, mọt em đẹp quá, hihi.

Chúc mừng năm mớí. Vạn sự như ý!


Random phrases:

Xong chưa?

Món này rất ngon!


Cảm ơn!
Vietnamese

Hello everyone! [I know it assumes younger; it's all I know!] How are you? What are you doing?

I am studying vietnamese slowly. I speak slowly. I don't have a teacher. I have Vietnamese friends. The girls are very pretty, one is so beautiful, heehee.

Happy new year! 万事如意!


Random phrases:

Are you finished?

This (dish) is really good!


Thank you!