Corrections made for Yukiko (7)

 • German
 • English, Spanish
made 1 corrections for Yukiko
got 0 corrections from Yukiko

September 22th Sep 23, 2011 00:34


 • 808
made 6 corrections for Yukiko
got 0 corrections from Yukiko

September 20th Sep 21, 2011 00:06

September 17th Sep 18, 2011 00:39

September 14th Sep 14, 2011 21:39

September 13th Sep 13, 2011 21:50

September 12th Sep 12, 2011 23:56

Kate
 • 184
 • English
 • Japanese
made 1 corrections for Yukiko
got 0 corrections from Yukiko

September 18th Sep 19, 2011 05:34

 • English
 • Japanese, Korean
made 2 corrections for Yukiko
got 0 corrections from Yukiko

September 15th Sep 16, 2011 01:15

today Sep 12, 2011 12:51

Jonathan
 • 2290
 • English
 • Japanese
made 2 corrections for Yukiko
got 0 corrections from Yukiko

September 14th Sep 15, 2011 04:39

September 14th Sep 14, 2011 21:34

 • English
 • Japanese, Greek
made 1 corrections for Yukiko
got 1 corrections from Yukiko

September 14th Sep 14, 2011 21:34

apples
 • 1405
 • English
 • Japanese
made 1 corrections for Yukiko
got 0 corrections from Yukiko

September 12th Sep 12, 2011 21:54