Friends
 
 
 
Photo Album

17 friend(s)

  Ham
  • Japanese
  • English , Japanese

  Japan
  • 38098
  • 173
  • 130
  • 115
  Priscilla8
  • Cantonese
  • English , Korean


  • 214
  • 266
  • 228
  • 438
  sinfaruko
  • Japanese
  • English , Mandarin

  Japan
  • 713
  • 31
  • 60
  • 3
  Manai
  • Japanese
  • Cantonese , Traditional Chinese

  Japan
  • 254
  • 167
  • 556
  • 2
  みき
  • Cantonese
  • Japanese


  • 49
  • 87
  • 358
  • 4
  Fountain
  • Cantonese
  • Japanese , Spanish

  Hong Kong
  • 22
  • 21
  • 64
  • 1
  ein
  • Japanese
  • Traditional Chinese , English

  Japan
  • 66
  • 50
  • 140
  • 0
  dayn
  • Japanese
  • English , Traditional Chinese


  • 53
  • 192
  • 793
  • 37
  jean
  • Traditional Chinese
  • Japanese , English

  Taiwan
  • 30
  • 342
  • 1114
  • 80
  Kamome
  • Japanese
  • Mandarin , Traditional Chinese


  • 18
  • 227
  • 436
  • 33
  agrist
  • Japanese
  • Mandarin , Russian

  Japan
  • 900
  • 95
  • 205
  • 2
  koichi shoot
  • Japanese
  • Mandarin , Traditional Chinese

  Japan
  • 63
  • 52
  • 97
  • 3
  민아린
  • English
  • Korean , Mandarin


  • 237
  • 141
  • 118
  • 51
  Evita
  • Mandarin
  • English

  China
  • 131
  • 21
  • 32
  • 2
  hambird
  • Japanese
  • Italian


  • 6
  • 493
  • 1875
  • 58
  Karin
  • Japanese
  • Mandarin , Vietnamese

  Japan
  • 178
  • 61
  • 159
  • 7
  Lang-8 staff
  • Other language
  • English , Other language


  • 281511
  • 84
  • 4
  • 4