Corrections made for jombee (4)

tony
  • 33065
  • English
  • Japanese, Mandarin
made 1 corrections for jombee
got 0 corrections from jombee

I know 'LOL'!!!!!! Aug 30, 2011 15:00

  • Vietnamese
  • Korean, English
made 1 corrections for jombee
got 0 corrections from jombee

Good bye, my friend TAT Aug 30, 2011 01:54

  • English
  • Japanese, Mandarin
made 1 corrections for jombee
got 0 corrections from jombee

I want sleep!!! Aug 23, 2011 01:12

  • English
  • Japanese, Korean
made 1 corrections for jombee
got 0 corrections from jombee