Journal
 
 
Photo Album

Jamus's entry (117)

Post an entry now!
Jamus

phở With native lang

phở Công ty của tôi nằm ở Shin-Otsuka, Tokyo. Cửa hàng món ăn Việt ở Shin-Otsuka, hàng đặc sản phở ở Ikebukuro. Tôi không biết, Tokyo có...
 •  
 • 29
 • 3
 • 4
 • Vietnamese 
Apr 1, 2015 11:10
Jamus

Tôi thích uống cafe(cà phê) With native lang

Tôi thích uống cafe(cà phê) Tôi thích uống cafe(cà phê). Tôi muốn uống cafe(cà phê) tại Việt Nam. Có quán cafe(cà phê) tên là Ueshima ở ...
 •  
 • 72
 • 10
 • 6
 • Vietnamese 
Mar 27, 2015 13:28
Jamus

Mục tiêu của năm nay

Mục tiêu của năm nay Tôi có vài người bạn ở Tây Ban Nha.Ông nói với tôi.Anh nên học tiếng Tây Ban Nha để nghiên cứu về Tây Ban Nha.Tôi c...
 •  
 • 75
 • 9
 • 8
 • Vietnamese 
Mar 25, 2015 11:36
Jamus

Tôi muốn đến Việt Nam.

Tôi muốn đến Việt Nam. Tôi muốn đến Việt Nam.muốn đến Việt Nam du lịch。Bởi vì tôi có ba con mèo ở nhà, không đi du lịch.Sớm hay muộn tôi...
 •  
 • 82
 • 13
 • 9
 • Vietnamese 
Mar 20, 2015 08:56
Jamus

Tôi thích Lý Mỹ Kỳ

Tôi thích Lý Mỹ Kỳ Tôi thích Lý Mỹ Kỳ(Maggie Q).Chị ấy có phải là người Việt không?Vì chị mẹ ấy là người Việt,chị ấy là người Việt.Phụ ...
 •  
 • 79
 • 12
 • 9
 • Vietnamese 
Mar 16, 2015 16:58
Jamus

Tôi đang học tiếng Việt.

Tôi đang học tiếng Việt. Tôi tên là Takayanagi Yoshio, là người Nhật Bản.Tôi không nói tiếng Việt và tiếng Anh được. NhưngTôi nói trung ...
 •  
 • 89
 • 15
 • 8
 • Vietnamese 
Mar 15, 2015 23:20
Jamus

时差

时差 越南人,好人很多。在FaceBook我认识了许多的越南人。虽然我想和泰国人和印度尼西亚人做朋友,但是不认识他们。 最近认识了一个年轻的越南女的。每晚在Facebook教我越南语。不过日本和越南的时差有两个小时。虽然在日本是晚上十一点,但是在越南是晚上九点了。她说你...
 •  
 • 26
 • 1
 • 2
 • Mandarin 
Mar 15, 2015 15:48
Jamus

NHK俄语讲座电视节目

NHK俄语讲座电视节目 听说NHK的电视的俄语讲座完了。非常遗憾。我看从二〇一五年四月开始的NHK语言节目的时候,没有电视节目的俄语讲座“テレビでロシア語”。非常遗憾。大概在日本学习俄语的人很少。我不想付钱NHK的电视费了。 但是我看NHK的节目(德语、意大利语、韩语什...
 •  
 • 24
 • 1
 • 2
 • Mandarin 
Mar 15, 2015 15:36
Jamus

高帽子

高帽子 在上次的汉语教室新的老师对我说,你的汉语发音不好。以前别人一直说我的汉语发音很好。我对我的中国人朋友说:“当然,大家都说高帽子,中国人是那样。那个老师说的真的!” 上课的时候,我经常写得了老师说的汉语,不过上次我听不了,而且(也)写不了新的老师说的汉语。我买《N...
 •  
 • 67
 • 3
 • 3
 • Mandarin 
Mar 8, 2015 21:36
Jamus

便利店

便利店 我们公司附近的便利店买布丁的时候,我把布丁全弄掉在地上了。我去前台结账的时候,服务员看见了。 服务员:“这个不行,等一会儿,我去拿个新的。” 我:“我全弄掉在地上了。这是我的。” 服务员:“那也没关系,我给你换一个吧!” 我认为这家便利店是很好的店。 在...
 •  
 • 54
 • 3
 • 3
 • Mandarin 
Feb 1, 2015 12:11
Jamus

情人节

情人节 二月十四号是情人节。这个时期在超市、便利店有许多巧克力。 我想去超市买巧克力。我喜欢看许多的情人节商品。原来是女人给男朋友买巧克力,但是我给我家附近孩子们买巧克力。比起味道我选择有意思的。去年我买了五个面包超人(アンパンマン)的,我没吃,全部给孩子们了。但是,今...
 •  
 • 44
 • 14
 • 3
 • Mandarin 
Jan 31, 2015 21:36
Jamus

鼠标的电池

鼠标的电池 登场人物 卡丽(会计事务员,今年五十一岁) 鲭鱼女(鼻毛社长(总经理)的情妇,今年八十一岁) 小共(技术员,好像大猩猩的样子) 猪肚子(姓猪肚子,名宅男,技术员) 最近的台式电脑无线通信很多。鲭鱼女的电脑键盘和鼠标也都是无线通信。 鲭鱼女:“鼠标动...
 •  
 • 13
 • 1
 • 1
 • Mandarin 
Jan 26, 2015 08:54
Jamus

他山之石可以攻玉

他山之石可以攻玉 中国没有叫“胡弓”的乐器。中国弦乐器有二胡,四胡,高胡,板胡什么的。日本的胡弓是好像小三弦一样。 我认为我的老师胡弓拉的很好,有一天,我随便听了在演奏会他拉的曲子的磁带。 他很生气对我说:“别听烂的(不好)演奏家的曲子。” 在那之后他也总说这句话。...
 •  
 • 38
 • 2
 • 2
 • Mandarin 
Jan 25, 2015 10:37
Jamus

我不能做(做不了)坏事

我不能做(做不了)坏事 有一天,我去药店买大米的时候,店面一个大妈倒了。我看了她一下,她的腿骨折了。因为我没有手机,所以我拜托从店出来的人,请给她叫救护车。我叫醒她后,问她家电话号码。我拜托刚才的人打骨折的人家的电话。一个女儿在家,让她来这儿。 过了一会儿,来救护车了。...
 •  
 • 59
 • 5
 • 4
 • Mandarin 
Jan 24, 2015 15:46
Jamus

菠萝包

菠萝包 上个星期五我吃饭后,先去银行,然后去公园。 我在公园的时候,猪肚子(姓猪肚子,名宅男,今年四十五岁,他(它)是坏人,也是流氓)就来到这里。他动不动就动手,总是跟别人打架。 大妈问猪肚子:“请问,大冢病院(医院)在哪儿?” 猪肚子:“别问我,我很忙,刚烤好的菠...
 •  
 • 37
 • 4
 • 2
 • Mandarin 
Jan 18, 2015 11:29
Jamus

在办公室

在办公室 昨天在办公室鲭鱼女(情欲女,鼻毛总经理(社长)的情妇,今年八十一岁)和卡丽(鲭鱼女的手下,今年五十一岁)愉快地聊天儿。 卡丽:“听说碰瓷的孤儿魔又骨折了。很可怜。” 鲭鱼女大声说:“是嘛,活該,孤儿魔去死吧!” 突然,公司的电话响了。 鲭鱼女:“喂,是东...
 •  
 • 92
 • 2
 • 2
 • Mandarin 
Jan 17, 2015 20:13
Jamus

你希望长寿吗?

你希望长寿吗? 我觉得人类工作不了的时候,还不如死了。因为在日本五十多岁的人,工作不了的人很多,所以国家的负担很重。中国的一般的平均年龄是多少岁?七八十岁有好的地方是什么?在美国有研究让人类活到一百五十岁左右的人。在日本除了交通事故以外,几乎不死了。几乎死因是癌,心肌梗塞...
 •  
 • 55
 • 3
 • 3
 • Mandarin 
Dec 27, 2014 15:41
Jamus

能手

能手 因为我很喜欢蛋糕,所以经常在便利店买一些(几个)。我不知道为什么在便利店一定买两个蛋糕。但是,只吃一个。比如在中国教室给老师,在我们公司给同事。多亏了我,两个人都胖了。我是养猪的能手。 对我来说,汉语很简单。欧洲的语言,除了英语以外,名词有性别,比如意大利语有男和...
 •  
 • 58
 • 3
 • 4
 • Mandarin 
Dec 13, 2014 18:00
Jamus

消费者

消费者 日本人买商品的时候,会买全部商品里最便宜的。企业努力让自己的商品价格便宜。但是便宜的专门公司为了卖便宜的商品,利益很少,最后破产了。这样的事儿对消费者一定不好。 二十年以前日本人一定买日本企业的商品。比如A公司是日本企业,商品价格是一万日元,B公司是外国企业,商...
 •  
 • 75
 • 3
 • 3
 • Mandarin 
Dec 6, 2014 15:26
Jamus

不满

不满 我最喜欢冷天,外面下雨,又下雪,在房间里进到こたつ里,学习语言。 在Youtube看了汉语讲座。 两个一开始学习的日本人去汉语教室。内容是用歌学习汉语,那个教室的汉语的老师说:“汉语跟法语一样美丽。” 我觉得有点不对劲。哪国人说的语言本来都美丽。骂人的话,和说...
 •  
 • 66
 • 4
 • 4
 • Mandarin 
Nov 29, 2014 15:40