Journal
 
 
Photo Album

Jamus's entry (232)

Post an entry now!
Jamus

Bánh mì(Bánh mỳ) With native lang

Bánh mì(Bánh mỳ) Bánh mì(Bánh mỳ) là một loại bánh sandwich của Việt Nam.Gần đây, tôi đã tìm thấy một cửa hàng bánh gần nhà có tên là &q...
 •  
 • 39
 • 5
 • 5
 • Vietnamese 
Feb 8, 2016 13:48
Jamus

Sake

Sake Mùa đông, uống rượu Nhật Bản (Rượu Sake) là ngon nhất Ở Nhât, mùa đông lạnh uống rượu Sake là ngon nhất. Tôi rất thích bia và rất ...
 •  
 • 141
 • 16
 • 7
 • Vietnamese 
Jan 26, 2016 06:00
Jamus

我们公司职员都不懂礼貌

我们公司职员都不懂礼貌 出场人物 森一起(姓森,名一起,系统工程师) 孤儿魔(姓孤儿,名魔,营业,是个没有责任心的人,他是浴盘里放热水就出去玩了的没有责任心的人) 猪肚子(姓猪肚子,名宅男,系统工程师,他是个每天又打又踢他爱人玛丽亚的暴力男) 我们公司系统工程师很...
 •  
 • 35
 • 0
 • 3
 • Mandarin 
Jan 25, 2016 21:22
Jamus

Facebook

我用Facebook学习汉语、越南语、泰语、印度尼西亚语、俄语、意大利语和德语。我没去过出境游,没有这些国的美丽的风景照片等等。虽然我喜欢Facebook,但是Facebook对学习外语不太有帮助。 如果你们方便(有空)的时候,告诉我(推荐给我)学习外语的网页。
 •  
 • 38
 • 5
 • 4
 • Mandarin 
Jan 23, 2016 21:09
Jamus

我不习惯英语发音

在日本中学和高中的英语的课都是日本人老师上。听着他们的日式发音长大的我,听母语者的英语的话,对习惯了日式英语的我来说,觉得英语很吵。我在学俄语,没听过日本人的俄语,只听过俄罗斯人的俄语。我想在日本的学校的英语老师都应该是母语者。我认为这是好主意。
 •  
 • 60
 • 4
 • 4
 • Mandarin 
Jan 20, 2016 09:49
Jamus

俄罗斯和乌克兰的现代音乐

俄罗斯和乌克兰的现代音乐 我想学习俄语的时期是二〇〇八年左右。开始学习是去年十月左右。从有想法到付诸实践花了很久。 我最喜欢披头四乐队(The Beatles)。我不太喜欢最近的音乐。因为我不太听,所以当然唱不了。从去年左右对俄罗斯和乌克兰的现代音乐感兴趣。他们的音乐看...
 •  
 • 48
 • 2
 • 3
 • Mandarin 
Jan 19, 2016 09:02
Jamus

耳背

耳背 我写这个系列写了五年了。 出场人物 鲭鱼女(我们公司总经理情妇,今年八十四岁,会计事务员,卖春女) 卡丽(会计事务员,今年五十二岁,鲭鱼女手下,世上傻子) 只一个眼睛大(总务事务员,他只有一个眼睛很大) 只一个眼睛大:“欸,鲭鱼女,你提出的试算表的工厂原价...
 •  
 • 43
 • 1
 • 1
 • Mandarin 
Jan 17, 2016 16:42
Jamus

迟到

出场人物 鲭鱼女(我们公司总经理情妇,今年八十四岁,会计事务员,卖春女) 卡丽(会计事务员,今年五十二岁,鲭鱼女手下,世上的傻子) 傻愣(营业) 机器人房东(我们公司的大楼的房东,因为上了年纪,他的动的样子和机器人好像一样) 傻愣常常迟到,今天也迟到了。 卡丽:...
 •  
 • 49
 • 2
 • 2
 • Mandarin 
Jan 15, 2016 07:37
Jamus

鲭鱼女的三个月是没有期限

鲭鱼女的三个月是没有期限 出场人物 鲭鱼女(我们公司总经理情妇,今年八十四岁,会计事务员,卖春女) 鼻毛(我们公司总经理,今年七十四岁,鲭鱼女情人) 男昼(我们公司干部) 片仓(姓片仓,名茶铺头,我们公司干部,工作是色狼) 甲鱼(姓甲鱼,名抱,外号公厕,男昼的情...
 •  
 • 79
 • 8
 • 1
 • Mandarin 
Jan 14, 2016 06:13
Jamus

伏特加酒

我是日本人。虽然我喜欢喝酒,但是我酒量不行。因为最近我开始学俄语,所以我对伏特加酒感兴趣。大家有推荐的伏特加酒吗?
 •  
 • 45
 • 3
 • 3
 • Mandarin 
Jan 13, 2016 14:09
Jamus

我家没有暖气设备

我家没有暖气设备 我家没有暖气设备。有是有只有“こたつ”。我们公司从十二月三十日到一月四日放假。因为是大好机会,所以我打算学习外语。但是房间温度是七度。手脚发冷。我连自动铅笔也拿不了。在冷的房间学不了。
 •  
 • 42
 • 2
 • 1
 • Mandarin 
Jan 12, 2016 07:12
Jamus

我是咖啡因中毒

我是咖啡因中毒 早上我喝三杯红茶,上班后喝两杯咖啡和两杯绿茶,回家后又喝两杯红茶。前几天第一次知道,听说咖啡因中毒,可能会死人。我可能死于咖啡因中毒。不过,我什么时候死都可以。又不是什么珍贵的命。
 •  
 • 57
 • 4
 • 1
 • Mandarin 
Jan 11, 2016 06:39
Jamus

我找到和俄罗斯女的结婚介绍所

我找到和俄罗斯女的结婚介绍所 虽然我想和俄罗斯人的年轻美丽的人结婚,但是俄罗斯的太太对我可能强暴很可怕。又打又踢很可怕。我不知道汉语怎么说“私を殴ったり蹴ったりしそうで怖い。”。
 •  
 • 47
 • 4
 • 3
 • Mandarin 
Jan 10, 2016 18:39
Jamus

Lịch sử hiện đại Việt Nam

Lịch sử hiện đại Việt Nam Tôi thích lịch sử của Việt Nam. Trước tiên, tôi muốn tìm hiểu lịch sử tiền hiện đại Việt Nam, sau đó sẽ tìm hi...
 •  
 • 78
 • 7
 • 3
 • Vietnamese 
Dec 29, 2015 20:08
Jamus

量贩店

量贩店 听说我的老师哪种啤酒的味道都不出来。 我这次发现了一家卖酒的地方。有一天找一瓶葡萄酒的时候,发现了那家店。那家店的特色是酒的批发店(量贩店,薄利多销)。当然不单卖。年末,我打算在这家店买半打儿啤酒。我想喝的啤酒在一般的超市不卖。那个啤酒的名字是“冬天故事(冬物語...
 •  
 • 39
 • 3
 • 3
 • Mandarin 
Dec 20, 2015 21:11
Jamus

Không có đồ ăn With native lang

Không có đồ ăn Thứ bảy tuần trước, khi thức dậy trong nhà đã không có gì ăn. Mặc dù bụng đói nhưng tôi đã cố gắng chịu đựng đi học. Đi n...
 •  
 • 88
 • 7
 • 5
 • Vietnamese 
Dec 4, 2015 09:07
Jamus

麦当劳没有了

麦当劳没有了 最近麦当劳的许多的店倒闭了。我知道三家店。我一年吃三次左右。在新大冢的饮食店倒闭了很多。我去体检的时候,每年都在麦当劳吃两个麦香鱼汉堡,今年那一天我想吃三个。结果那家麦当劳倒闭了。其他復活大教堂(ニコライ堂)附近麦当劳也倒闭了。现在那个地方有汉堡王。麦当劳怎么了?
 •  
 • 105
 • 13
 • 12
 • Mandarin 
Nov 15, 2015 16:33
Jamus

麦当劳没有了

麦当劳没有了 最近麦当劳的许多的店倒闭了。我知道三家店。我一年吃三次左右。在新大冢的饮食店倒闭了很多。我去体检的时候,每年都在麦当劳吃两个麦香鱼汉堡,今年那一天我想吃三个。结果那家麦当劳倒闭了。其他復活大教堂(ニコライ堂)附近麦当劳也倒闭了。现在那个地方有汉堡王。麦当劳怎么了?
 •  
 • 194
 • 13
 • 11
 • Mandarin 
Nov 15, 2015 16:32
Jamus

在便利店和超市百威没有了

在便利店和超市百威没有了 前几点,我不知道为什么想喝百威啤酒,想去便利店买,那家便利店没有百威。然后去超市,那家超市也没有。 以前三得利销售百威啤酒。美国百威公司设立日本百威,自己销售了。三得利销售的时候,卖得不好。于是麒麟开始销售了。我住在的地方的店没有百威啤酒。我很...
 •  
 • 159
 • 9
 • 8
 • Mandarin 
Nov 6, 2015 11:35
Jamus

汉语说得了的人哪个语言都说得了

汉语说得了的人哪个语言都说得了 我最近认为汉语说得了的人哪个语言都说得了。对日本人来说,汉语的发音很难。但是,习惯了,但是没什么大不了的。汉语文法和日语差不多一样。只要注意动词就差不多了。因为对我来说,美国的英语很吵,所以听不懂。
 •  
 • 117
 • 8
 • 6
 • Mandarin 
Nov 4, 2015 09:15