Journal
 
 
Photo Album

Jamus's entry (242)

Post an entry now!
Jamus

Dầu dừa

Dầu dừa Tôi không biết là ở Việt Nam có rất nhiều dầu dừa. Dạo gần đây dầu dừa rất được ưa chuộng tại Nhật Bản. Nó được sử dụng như một ...
 •  
 • 333
 • 8
 • 8
 • Vietnamese 
Aug 31, 2016 06:33
Jamus

Tình nguyện With native lang

Tình nguyện Các bạn Việt Nam đang sống tại Nhật. Nếu muốn học tiếng Nhật thì hãy nói cho tôi biết. Chúng ta hãy cùng nhau học tiếng Nhật...
 •  
 • 314
 • 7
 • 6
 • Vietnamese 
Aug 23, 2016 05:54
Jamus

吃豆腐

吃豆腐弄力屁 鲭鱼女(自称弄力屁,我们公司总经理情妇,今年八十四岁,会计事务员,她脸好像鲨鱼一样) 我们公司在的大楼有许多的亚洲公司。二楼的贸易公司有大连人。有一天,那个大连人和鲭鱼女一起坐在电梯。 鲭鱼女:“我叫弄力屁,你好,我的脸很大,屁股很小。我呀,我的大肠很弱...
 •  
 • 302
 • 1
 • 1
 • Mandarin 
Jul 24, 2016 17:57
Jamus

一份五万日元的料理

一份五万日元的料理 登场人物 鲭鱼女(我们公司总经理情妇,今年八十四岁,会计事务员,做了会长,第一任社长,第二任社长的情妇,卖春女) 卡丽(会计事务员,鲭鱼女手下,世界第一的傻子) 女的万年(会计) 一个会计和一个会计弟子(女人)一年来一次我们公司。实际上女的会计...
 •  
 • 287
 • 3
 • 2
 • Mandarin 
Jun 19, 2016 15:50
Jamus

我们公司里讨厌的人

我们公司里讨厌的人 登场人物 孤儿魔(姓孤儿,名魔,营业,是个没有责任心的人,他是浴盆里放着热水就出去玩了的没有责任心的人) 男昼(我们公司干部,公厕的情人) 甲鱼(姓甲鱼,名抱,外号公厕,男昼的情妇,我们公司的销售代理店的营业员) 青岛(姓青岛,我们公司的销售代...
 •  
 • 283
 • 2
 • 2
 • Mandarin 
Mar 12, 2016 18:45
Jamus

茶叶的效果

茶叶的效果 登场人物 鲭鱼女(我们公司总经理情妇,今年八十四岁,会计事务员,做了会长,第一任社长,第二任社长的情妇) 卡丽(会计事务员,今年五十二岁,鲭鱼女手下,世界第一的傻子) 鼻毛(我们公司第一任社长) 男昼(我们公司第二任社长) 甲鱼(姓甲鱼,名抱,外号公...
 •  
 • 268
 • 1
 • 1
 • Mandarin 
Feb 29, 2016 21:09
Jamus

我喜欢李美琪

我喜欢Maggie Q(李美琪)。在日本有线电视剧有海外电视剧。比如中国历史剧,美国和欧洲电视剧。李美琪是美国的女演员。她演了警察,工作是抓捕跟踪犯(ストーカー特捜班)。虽然我喜欢她,但是这部剧很没有意思(很无聊)。我一个小时也忍不了。那的时候我怎么办。 我喜欢历史剧,不...
 •  
 • 228
 • 3
 • 2
 • Mandarin 
Feb 21, 2016 17:55
Jamus

叫NOVA名字的外语教室

叫NOVA名字的外语教室 前几天我在电视看到了叫“NOVA”的外语教室的广告。广告说,“不能继续学习英语的理由很多”。 我觉得不能继续学习英语的理由是NOVA以前倒闭了。NOVA先需要买课券。NOVA倒闭的时候,学生买的券都用不了了。虽然学生花了学费,但是上不了课。 ...
 •  
 • 230
 • 3
 • 2
 • Mandarin 
Feb 20, 2016 18:32
Jamus

叫NOVA名字的外语教室

叫NOVA名字的外语教室 前几天我在电视看到了叫“NOVA”的外语教室的广告。广告说,“不能继续学习英语的理由很多”。 我觉得不能继续学习英语的理由是NOVA以前倒闭了。NOVA先需要买课券。NOVA倒闭的时候,学生买的券都用不了了。虽然学生花了学费,但是上不了课。 ...
 •  
 • 204
 • 0
 • 2
 • Mandarin 
Feb 17, 2016 13:25
Jamus

日行一善

上个星期二,上班路上遇到了一起交通事故。开车的日本人碰到了骑着自行车中国人。中国人摔到,动不了了。 司机下车说,“我的后视镜碰到了自行车。” 我眼前正好开过来一辆警车。我追上去,我对警察说了事情的经过。 她是中国留学生,在上日语学校,今天正好在上学的路上。警察给救护车...
 •  
 • 205
 • 5
 • 6
 • Mandarin 
Feb 14, 2016 20:08
Jamus

Bánh mì(Bánh mỳ) With native lang

Bánh mì(Bánh mỳ) Bánh mì(Bánh mỳ) là một loại bánh sandwich của Việt Nam.Gần đây, tôi đã tìm thấy một cửa hàng bánh gần nhà có tên là &q...
 •  
 • 284
 • 8
 • 6
 • Vietnamese 
Feb 8, 2016 13:48
Jamus

Sake

Sake Mùa đông, uống rượu Nhật Bản (Rượu Sake) là ngon nhất Ở Nhât, mùa đông lạnh uống rượu Sake là ngon nhất. Tôi rất thích bia và rất ...
 •  
 • 252
 • 16
 • 7
 • Vietnamese 
Jan 26, 2016 06:00
Jamus

我们公司职员都不懂礼貌

我们公司职员都不懂礼貌 出场人物 森一起(姓森,名一起,系统工程师) 孤儿魔(姓孤儿,名魔,营业,是个没有责任心的人,他是浴盘里放热水就出去玩了的没有责任心的人) 猪肚子(姓猪肚子,名宅男,系统工程师,他是个每天又打又踢他爱人玛丽亚的暴力男) 我们公司系统工程师很...
 •  
 • 162
 • 0
 • 3
 • Mandarin 
Jan 25, 2016 21:22
Jamus

Facebook

我用Facebook学习汉语、越南语、泰语、印度尼西亚语、俄语、意大利语和德语。我没去过出境游,没有这些国的美丽的风景照片等等。虽然我喜欢Facebook,但是Facebook对学习外语不太有帮助。 如果你们方便(有空)的时候,告诉我(推荐给我)学习外语的网页。
 •  
 • 132
 • 5
 • 4
 • Mandarin 
Jan 23, 2016 21:09
Jamus

我不习惯英语发音

在日本中学和高中的英语的课都是日本人老师上。听着他们的日式发音长大的我,听母语者的英语的话,对习惯了日式英语的我来说,觉得英语很吵。我在学俄语,没听过日本人的俄语,只听过俄罗斯人的俄语。我想在日本的学校的英语老师都应该是母语者。我认为这是好主意。
 •  
 • 186
 • 4
 • 4
 • Mandarin 
Jan 20, 2016 09:49
Jamus

俄罗斯和乌克兰的现代音乐

俄罗斯和乌克兰的现代音乐 我想学习俄语的时期是二〇〇八年左右。开始学习是去年十月左右。从有想法到付诸实践花了很久。 我最喜欢披头四乐队(The Beatles)。我不太喜欢最近的音乐。因为我不太听,所以当然唱不了。从去年左右对俄罗斯和乌克兰的现代音乐感兴趣。他们的音乐看...
 •  
 • 191
 • 2
 • 3
 • Mandarin 
Jan 19, 2016 09:02
Jamus

耳背

耳背 我写这个系列写了五年了。 出场人物 鲭鱼女(我们公司总经理情妇,今年八十四岁,会计事务员,卖春女) 卡丽(会计事务员,今年五十二岁,鲭鱼女手下,世上傻子) 只一个眼睛大(总务事务员,他只有一个眼睛很大) 只一个眼睛大:“欸,鲭鱼女,你提出的试算表的工厂原价...
 •  
 • 124
 • 1
 • 1
 • Mandarin 
Jan 17, 2016 16:42
Jamus

迟到

出场人物 鲭鱼女(我们公司总经理情妇,今年八十四岁,会计事务员,卖春女) 卡丽(会计事务员,今年五十二岁,鲭鱼女手下,世上的傻子) 傻愣(营业) 机器人房东(我们公司的大楼的房东,因为上了年纪,他的动的样子和机器人好像一样) 傻愣常常迟到,今天也迟到了。 卡丽:...
 •  
 • 138
 • 2
 • 2
 • Mandarin 
Jan 15, 2016 07:37
Jamus

鲭鱼女的三个月是没有期限

鲭鱼女的三个月是没有期限 出场人物 鲭鱼女(我们公司总经理情妇,今年八十四岁,会计事务员,卖春女) 鼻毛(我们公司总经理,今年七十四岁,鲭鱼女情人) 男昼(我们公司干部) 片仓(姓片仓,名茶铺头,我们公司干部,工作是色狼) 甲鱼(姓甲鱼,名抱,外号公厕,男昼的情...
 •  
 • 133
 • 8
 • 1
 • Mandarin 
Jan 14, 2016 06:13
Jamus

伏特加酒

我是日本人。虽然我喜欢喝酒,但是我酒量不行。因为最近我开始学俄语,所以我对伏特加酒感兴趣。大家有推荐的伏特加酒吗?
 •  
 • 152
 • 3
 • 3
 • Mandarin 
Jan 13, 2016 14:09