Journal
 
 
Photo Album

Jamus's entry (170)

Post an entry now!
Jamus

汉语讲座

汉语讲座 今天我又看了令人讨厌的坛蜜作的汉语电视讲座。看完她的讲座,我就非常生气了,不过我很喜欢段文凝,要是她是我的老师就好了,不过,她属于全日本学汉语的人,不能由我独占,很遗憾!最近我觉得坛蜜说汉语说得好了些,实际上,用大学四年学汉语,感觉学不好,因为学汉语要有所进步,...
 •  
 • 37
 • 3
 • 1
 • Mandarin 
Jun 25, 2015 12:47
Jamus

Mỗi khi trong công ty có chuyện bực bội về nhà xem video của cô Beam thì cảm ... With native lang

Mỗi khi trong công ty có chuyện bực bội về nhà xem video của cô Beam thì cảm thấy thoải mái trở lại. Đến lớp học tiếng Trung có chuyện bự...
 •  
 • 76
 • 6
 • 2
 • Vietnamese 
Jun 16, 2015 14:12
Jamus

我在公司但凡遇到麻烦的事,回家看了Beamsensei(她是泰国人,还是泰语老师,而且是艺人)的视频,就复原如初了。 With native lang

我在公司但凡遇到麻烦的事,回家看了Beamsensei(她是泰国人,还是泰语老师,而且是艺人)的视频,就复原如初了。 我去汉语教室遇到麻烦的事,回家一看Beamsensei的视频,也可以完全复原。对我来说,她好像是补药一样的人。
 •  
 • 51
 • 3
 • 3
 • Mandarin 
Jun 11, 2015 16:56
Jamus

Tôi không phải là người của buổi sáng. With native lang

Tôi không phải là người của buổi sáng. Thức suốt đêm tới sáng với tôi không là vấn đề gì cả, nhưng tôi không thể thức dậy sớm được. Còn c...
 •  
 • 67
 • 6
 • 4
 • Vietnamese 
Jun 10, 2015 21:07
Jamus

听说人的一辈子愉快和苦头一样的量,现在你很难受的话,剩的一辈子只有愉快的事情。 With native lang

听说人的一辈子愉快和苦头一样的量,现在你很难受的话,剩的一辈子只有愉快的事情。
 •  
 • 40
 • 5
 • 5
 • Mandarin 
Jun 10, 2015 16:23
Jamus

Tiếng Việt thật sinh động With native lang

Tiếng Việt thật sinh động Mọi người thường hỏi tôi, "Tại sao bạn học tiếng Việt." Vì tiếng Việt đẹp. Chỉ cần nghe được âm th...
 •  
 • 50
 • 5
 • 4
 • Vietnamese 
Jun 10, 2015 11:08
Jamus

我自已涂不了

我自已涂不了 我一个人最难受的事情是在背上涂药的时候。虽然我出生八月三十一号,但是我讨厌很热的天气。(我不擅长夏天。)(台湾语:我不習慣夏天)往年没有这么热,今年比往年热得多了。我的皮肤被太阳曝晒的话变得红。流了汗之后会变得很痒。虽然医生让我在背上涂药剂,但是我自已涂不了...
 •  
 • 39
 • 5
 • 3
 • Mandarin 
Jun 9, 2015 17:15
Jamus

Sandwitch With native lang

Sandwitch Hôm nay, tôi đã đi làm mà không mang theo bữa ăn trưa.Thực ra là do tôi ngủ quên một chút.Vào giờ ăn trưa, tôi đã đi đến một c...
 •  
 • 44
 • 3
 • 3
 • Vietnamese 
Jun 8, 2015 12:46
Jamus

Tôi không ngại gió, mưa, tuyết, không ngại cái nóng của mùa hè, cái rét của m... With native lang

Tôi không ngại gió, mưa, tuyết, không ngại cái nóng của mùa hè, cái rét của mùa đông và nỗ lực hết mình để học ngoại ngữ.
 •  
 • 57
 • 4
 • 5
 • Vietnamese 
May 31, 2015 09:28
Jamus

基础英语 With native lang

基础英语 因为我的朋友对我说,“你应该学习英语”,所以今年四月开始学习基础英语了。前天我买一本叫《基础英语2》的教科书的时候,我旁边的小学生买了一本叫《基础英语3》的教科书。当时比起说《基础英语3》很难。
 •  
 • 51
 • 5
 • 2
 • Mandarin 
May 28, 2015 19:24
Jamus

Tôi muốn làm chương trình quảng bá về du lịch Việt Nam. With native lang

Tôi muốn làm chương trình quảng bá về du lịch Việt Nam. Tôi đã xem chương trình quảng bá du lịch của Hàng Châu, Trung Quốc và của Thái La...
 •  
 • 59
 • 7
 • 5
 • Vietnamese 
May 25, 2015 19:36
Jamus

汉语课

汉语课 终于(到底)我的汉语课没有了。因为我有空,所以想去泰语教室。对我来说,有猪肚子宅女(老师)的汉语课是无聊,没有汉语课是无聊。
 •  
 • 33
 • 7
 • 3
 • Mandarin 
May 24, 2015 18:53
Jamus

做哈欠

做哈欠 虽然我的第一任汉语老师在上课做哈欠很多,但是她做哈欠后一定说,“不好意思,昨天在居酒屋工作了,抱歉”。当时她是大学院学生。 我说,“昨天很忙!辛苦了,不客气。” 但是,现在的老师(我的第九任汉语老师女版的女猪八戒,很胖,而且很大个,她也是大学院学生),即使我问...
 •  
 • 59
 • 4
 • 3
 • Mandarin 
May 20, 2015 10:24
Jamus

我从六月不去汉语教室了

我从六月不去汉语教室了 我六月开始不去汉语教室了。理由是现在汉语教师老师的课很无聊。她是我的第九任汉语老师,她长得好像女版的猪八戒(猪肚子),很胖,而且很大个。她的嘴臭得不行(臭死了)。她在上课常常做哈欠。她的口头语是“そうですね”。我一听她的口头语的“そうですね”,就生...
 •  
 • 69
 • 9
 • 3
 • Mandarin 
May 19, 2015 12:41
Jamus

宣传

宣传 我想做去越南旅游的电视宣传。我在有线电视看过中国杭州,泰国的旅游的电视宣传。我一看,就想去。我希望做去越南旅游的电视宣传,大家觉得怎么样。我想叫题目是“魅力的越南”。
 •  
 • 39
 • 3
 • 3
 • Mandarin 
May 16, 2015 20:20
Jamus

用因特网新的汉语课

用因特网新的汉语课 我想做汉语课视频。录制老师跟我上课的样子,客户在网上能看。对不能轻易去汉语教室的人来说,非常方便。 虽然实际上Skype很方便,但是有老师的发音不太清楚的问题什么的。我有问题是没有汉语老师、没有录制的人。
 •  
 • 64
 • 7
 • 2
 • Mandarin 
May 16, 2015 15:07
Jamus

Hai con mèo With native lang

Hai con mèo Tháng 5 năm ngoái (năm trước), tại nhà ga tôi đã thấy 2 con mèo vô chủ. Có lẽ là chúng nó được sinh ra vào khoảng tháng 4 nă...
 •  
 • 66
 • 6
 • 4
 • Vietnamese 
May 14, 2015 05:54
Jamus

汉语上课很无聊

汉语上课很无聊 现在我的老师是第九任。汉语课越来越无聊。我的汉语课内容只有先我读教科书,然后我翻译的。教科书是叫“本気で学ぶ中級中国語”的书。笔者是趙玲華。这本书写了(この本によると)、我汉语水平是第四级,我原来没有幽默。
 •  
 • 42
 • 3
 • 3
 • Mandarin 
May 13, 2015 06:13
Jamus

博客 With native lang

博客 我想写叫“为了学习汉语的中国历史”的博客。当然打算用日语写。我不知道博客的开设的方法。要是把那个方法知道的人有的话,请哪位教我一下。
 •  
 • 47
 • 3
 • 1
 • Mandarin 
May 12, 2015 21:08
Jamus

叫“瑞龙”的拉面店

叫“瑞龙”的拉面店 我很喜欢拉面。我们公司附近在叫“瑞龙”的拉面店。这家店的专门是放盐的猪骨汤。虽然实际我不喜欢猪骨汤,但是常常去了这家店吃拉面。我喜欢这个店的很细,而且很硬。但是这家店有大问题,休息很多。因为这家店的客户很小,所以店长得了抑郁症。 这家店在地铁的新大冢...
 •  
 • 40
 • 5
 • 1
 • Mandarin 
May 12, 2015 08:13