Jamus's Home
 
 
 
 
Photo Album

 
 

178
Entries Written

1
Corrections made

481
Corrections received

207
Friends

About me

我要是也能早点儿像你说得那么流利就好了。
Tôi tên là Takayanagi Yoshio.Tôi là người Nhật Bản.Tôi nói tiếng Việt và tiếng Anh không được tốt cho lắm. Tôi nói tiếng Trung Quốc được một chút thôi. Tôi đang học tiếng Việt. Một lần nữa, tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của bạn, vì tôi rất thích học tiếng nước ngoài.

Read more

Latest entries

Jamus

烤鲶鱼盖饭

烤鲶鱼盖饭 我想和我的汉语教室老师一起去吃烤鲶鱼盖饭。世界上的鳗鱼的数量很少了。在日本大学研究者用鲶鱼做盖饭。不过鲶鱼有很大问题。那是又很腥,又很粘。我对鲶鱼感兴趣。经常在Youtube上看那种鱼(鲶鱼)的料理。收拾鲶鱼很难,当然收拾鲶鱼也很难。鲶鱼的好处是一条能做两人份...
 •  
 • 37
 • 2
 • 3
 • Mandarin 
Aug 18, 2015 06:20
Jamus

Tiếng Việt With native lang

Tiếng Việt Bạn của bạn tôi là người Việt Nam. Nhưng cô không dạy tôi tiếng Việt. Tôi nghe nói rằng những bức ảnh này là của quê hương mình.
 •  
 • 105
 • 9
 • 4
 • Vietnamese 
Aug 5, 2015 08:35
Jamus

我生气日本的欺负

我生气日本的欺负 我不能原谅日本的欺负。日本孩子们欺负父母是外国人的孩子。比如,那个孩子母亲是菲律宾人,他们对混血儿说,“很脏!,臭死了!,臭的受不了!”。他们欺负亚洲人的混血儿,讨好美国人,欧洲人的混血儿。前天,日本人和菲律宾人的混血儿的六年级小学生被同级生欺负,自杀了...
 •  
 • 80
 • 6
 • 3
 • Mandarin 
Jul 21, 2015 06:08
Jamus

毒品

毒品 我很喜欢油腻的食物。比如,炸猪排,天妇罗,炸鸡,炸田鸡什么的。从四十七公斤胖到六十五公斤。我吃饭后,一定后悔。我经常决议不吃油腻的食物。不过,两三天就我忘了前几天的决议,又吃油腻的了。我好像跟停不了毒品病人一样。上个星期,艺人有被警察抓了。我认为炸猪排不是毒品。如果...
 •  
 • 54
 • 2
 • 2
 • Mandarin 
Jul 20, 2015 11:40
Jamus

いやになった

いやになった 我不知道汉语怎么说“いやになった” 上个星期一上班的时候,一只小猫被丢了。她是三毛猫。她的大小是我的一个手板左右。我觉得又很可爱,又很可怜。我家有三只猫,我没有再养一之猫的钱。我很生丢猫的人气。孩子出生后,就丢了的话,从一开始别养。很生气,没办法。我讨厌没...
 •  
 • 44
 • 2
 • 2
 • Mandarin 
Jul 19, 2015 19:44
Read more
See all

Group

258
Threads

3279
Members

日本語・中国語しゃべり場 皆様のしゃべり場
ようこそ、「日本語・中国語しゃべり場」へ。 ここに入った皆さん、ここで遠慮なく自由にご発言してくださいね。(日本語と中国語どちらでも構いませんよ。) 新人さんは先に「挨拶の部屋」へどうぞ、皆...


Testimonials from My Friends

小陳
你好 我是中国人