Jamus's Home
 
 
 
 
Photo Album

 
 

136
Entries Written

0
Corrections made

350
Corrections received

120
Friends

About me

我要是也能早点儿像你说得那么流利就好了。
Tôi tên là Takayanagi Yoshio.Tôi là người Nhật Bản.Tôi nói tiếng Việt và tiếng Anh không được tốt cho lắm. Tôi nói tiếng Trung Quốc được một chút thôi. Tôi đang học tiếng Việt. Một lần nữa, tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của bạn, vì tôi rất thích học tiếng nước ngoài.

Read more

Latest entries

Jamus

尾随者

尾随者 我在Facebook被我踪。 我现在学习七门外语。另外在Skype和学习日语的人一起聊天。(因为我不会说汉语,所以除了听懂日语的人以外,不行。) 我每天回家后很忙。我没有时间,也会学习。我删除他,他改名字,再加我好友。许多的加我好友的人要求我,现在我在保留。长...
 •  
 • 23
 • 2
 • 2
 • Mandarin 
Apr 25, 2015 16:36
Jamus

再学习英语

再学习英语 因为我英语说得不好,所以我买了一本英语的书。书的名字是《再学习英语》(『英語高速メソッドやり直し英会話集』)。我买了以后,就发现了,内容很简单,不要买书。对我来说,英语很简单,我不会说(我说不了)。我常常觉得我没有说外语才能。
 •  
 • 15
 • 2
 • 3
 • Mandarin 
Apr 24, 2015 09:06
Jamus

学生

学生 中国人的朋友问我,你看哪个日本的电视剧?实际我不看日本的电视剧和中国的。对我来说,电视剧没有意思,而且没有时间。我经常看录制的高中讲座(历史、物理、化学什么的)和大学讲座(语言、历史)。我在终生一直是学生。 别人常常问我,“你看这样的电视节目,有意思吗?”我能理解...
 •  
 • 37
 • 9
 • 3
 • Mandarin 
Apr 23, 2015 10:07
Jamus

用唱歌学习汉语

用唱歌学习汉语 我开始学习汉语的时候,常常听了用汉语歌词的曲子。比如青燕子的“采茶扑蝶”、“八月桂花遍地开”,邓丽君、李烁、李浩丽什么的。 现在想开始学习泰语,谷村新司的“星”有用泰语版的。对我来说,听不懂泰语的“星”。
 •  
 • 33
 • 4
 • 3
 • Mandarin 
Apr 21, 2015 06:49
Jamus

越南咖啡

越南咖啡 我住的地方有越南速溶咖啡吗?我以为大概买不了。虽然在亚马逊(Amazon)买得了,但是很贵。一般日本的速溶咖啡是大概五百日元,越南的是一千日元以上。如果我想喝正宗的越南咖啡的话,就得买咖啡机。
 •  
 • 33
 • 2
 • 2
 • Mandarin 
Apr 20, 2015 05:57
Read more
See all

Group

248
Threads

3079
Members

日本語・中国語しゃべり場 皆様のしゃべり場
ようこそ、「日本語・中国語しゃべり場」へ。 ここに入った皆さん、ここで遠慮なく自由にご発言してくださいね。(日本語と中国語どちらでも構いませんよ。) 新人さんは先に「挨拶の部屋」へどうぞ、皆...


Testimonials from My Friends

小陳
你好 我是中国人