Jamus's Home
 
 
 
 
Photo Album

 
 

216
Entries Written

5
Corrections made

751
Corrections received

277
Friends

About me

我要是也能早点儿像你说得那么流利就好了。
Tôi tên là Takayanagi Yoshio.Tôi là người Nhật Bản.Tôi nói tiếng Việt và tiếng Anh không được tốt cho lắm. Tôi nói tiếng Trung Quốc được một chút thôi. Tôi đang học tiếng Việt. Một lần nữa, tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của bạn, vì tôi rất thích học tiếng nước ngoài.

Read more

Latest entries

Jamus

麦当劳没有了

麦当劳没有了 最近麦当劳的许多的店倒闭了。我知道三家店。我一年吃三次左右。在新大冢的饮食店倒闭了很多。我去体检的时候,每年都在麦当劳吃两个麦香鱼汉堡,今年那一天我想吃三个。结果那家麦当劳倒闭了。其他復活大教堂(ニコライ堂)附近麦当劳也倒闭了。现在那个地方有汉堡王。麦当劳怎么了?
 •  
 • 68
 • 13
 • 12
 • Mandarin 
Nov 15, 2015 16:33
Jamus

麦当劳没有了

麦当劳没有了 最近麦当劳的许多的店倒闭了。我知道三家店。我一年吃三次左右。在新大冢的饮食店倒闭了很多。我去体检的时候,每年都在麦当劳吃两个麦香鱼汉堡,今年那一天我想吃三个。结果那家麦当劳倒闭了。其他復活大教堂(ニコライ堂)附近麦当劳也倒闭了。现在那个地方有汉堡王。麦当劳怎么了?
 •  
 • 155
 • 13
 • 11
 • Mandarin 
Nov 15, 2015 16:32
Jamus

在便利店和超市百威没有了

在便利店和超市百威没有了 前几点,我不知道为什么想喝百威啤酒,想去便利店买,那家便利店没有百威。然后去超市,那家超市也没有。 以前三得利销售百威啤酒。美国百威公司设立日本百威,自己销售了。三得利销售的时候,卖得不好。于是麒麟开始销售了。我住在的地方的店没有百威啤酒。我很...
 •  
 • 126
 • 9
 • 8
 • Mandarin 
Nov 6, 2015 11:35
Jamus

汉语说得了的人哪个语言都说得了

汉语说得了的人哪个语言都说得了 我最近认为汉语说得了的人哪个语言都说得了。对日本人来说,汉语的发音很难。但是,习惯了,但是没什么大不了的。汉语文法和日语差不多一样。只要注意动词就差不多了。因为对我来说,美国的英语很吵,所以听不懂。
 •  
 • 79
 • 8
 • 6
 • Mandarin 
Nov 4, 2015 09:15
Jamus

蜈蚣

蜈蚣 我今天早上在房间十厘米蜈蚣出来了。到今年是第六条蜈蚣了。如果被蜈蚣咬了的话,咬的地方会肿。如果脚被咬了,会走不了了。 蜈蚣出来了的话,我会准备热水和一次性筷子,用筷子抓住蜈蚣,放入热水里。蜈蚣用不了一秒就死了。原来是吉利的东西。我的话却杀死了它。可能会不走运。(可...
 •  
 • 88
 • 10
 • 7
 • Mandarin 
Nov 2, 2015 05:34
Read more
See all

Group

261
Threads

3392
Members

日本語・中国語しゃべり場 皆様のしゃべり場
ようこそ、「日本語・中国語しゃべり場」へ。 ここに入った皆さん、ここで遠慮なく自由にご発言してくださいね。(日本語と中国語どちらでも構いませんよ。) 新人さんは先に「挨拶の部屋」へどうぞ、皆...


Testimonials from My Friends

小陳
你好 我是中国人