Jamus's Home
 
 
 
 
Photo Album

 
 

239
Entries Written

5
Corrections made

817
Corrections received

406
Friends

About me

我要是也能早点儿像你说得那么流利就好了。
Tôi tên là Takayanagi Yoshio.Tôi là người Nhật Bản.Tôi nói tiếng Việt và tiếng Anh không được tốt cho lắm. Tôi nói tiếng Trung Quốc được một chút thôi. Tôi đang học tiếng Việt. Một lần nữa, tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của bạn, vì tôi rất thích học tiếng nước ngoài.

Read more

Latest entries

Jamus

一份五万日元的料理

一份五万日元的料理 登场人物 鲭鱼女(我们公司总经理情妇,今年八十四岁,会计事务员,做了会长,第一任社长,第二任社长的情妇,卖春女) 卡丽(会计事务员,鲭鱼女手下,世界第一的傻子) 女的万年(会计) 一个会计和一个会计弟子(女人)一年来一次我们公司。实际上女的会计...
 •  
 • 51
 • 3
 • 2
 • Mandarin 
Jun 19, 2016 15:50
Jamus

我们公司里讨厌的人

我们公司里讨厌的人 登场人物 孤儿魔(姓孤儿,名魔,营业,是个没有责任心的人,他是浴盆里放着热水就出去玩了的没有责任心的人) 男昼(我们公司干部,公厕的情人) 甲鱼(姓甲鱼,名抱,外号公厕,男昼的情妇,我们公司的销售代理店的营业员) 青岛(姓青岛,我们公司的销售代...
 •  
 • 86
 • 2
 • 2
 • Mandarin 
Mar 12, 2016 18:45
Jamus

茶叶的效果

茶叶的效果 登场人物 鲭鱼女(我们公司总经理情妇,今年八十四岁,会计事务员,做了会长,第一任社长,第二任社长的情妇) 卡丽(会计事务员,今年五十二岁,鲭鱼女手下,世界第一的傻子) 鼻毛(我们公司第一任社长) 男昼(我们公司第二任社长) 甲鱼(姓甲鱼,名抱,外号公...
 •  
 • 73
 • 1
 • 1
 • Mandarin 
Feb 29, 2016 21:09
Jamus

我喜欢李美琪

我喜欢Maggie Q(李美琪)。在日本有线电视剧有海外电视剧。比如中国历史剧,美国和欧洲电视剧。李美琪是美国的女演员。她演了警察,工作是抓捕跟踪犯(ストーカー特捜班)。虽然我喜欢她,但是这部剧很没有意思(很无聊)。我一个小时也忍不了。那的时候我怎么办。 我喜欢历史剧,不...
 •  
 • 84
 • 3
 • 2
 • Mandarin 
Feb 21, 2016 17:55
Jamus

叫NOVA名字的外语教室

叫NOVA名字的外语教室 前几天我在电视看到了叫“NOVA”的外语教室的广告。广告说,“不能继续学习英语的理由很多”。 我觉得不能继续学习英语的理由是NOVA以前倒闭了。NOVA先需要买课券。NOVA倒闭的时候,学生买的券都用不了了。虽然学生花了学费,但是上不了课。 ...
 •  
 • 79
 • 3
 • 2
 • Mandarin 
Feb 20, 2016 18:32
Read more
See all

Group

267
Threads

3565
Members

日本語・中国語しゃべり場 皆様のしゃべり場
ようこそ、「日本語・中国語しゃべり場」へ。 ここに入った皆さん、ここで遠慮なく自由にご発言してくださいね。(日本語と中国語どちらでも構いませんよ。) 新人さんは先に「挨拶の部屋」へどうぞ、皆...


Testimonials from My Friends

小陳
你好 我是中国人