Jamus's Home
 
 
 
 
Photo Album

 
 

176
Entries Written

1
Corrections made

474
Corrections received

202
Friends

About me

我要是也能早点儿像你说得那么流利就好了。
Tôi tên là Takayanagi Yoshio.Tôi là người Nhật Bản.Tôi nói tiếng Việt và tiếng Anh không được tốt cho lắm. Tôi nói tiếng Trung Quốc được một chút thôi. Tôi đang học tiếng Việt. Một lần nữa, tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của bạn, vì tôi rất thích học tiếng nước ngoài.

Read more

Latest entries

Jamus

我生气日本的欺负

我生气日本的欺负 我不能原谅日本的欺负。日本孩子们欺负父母是外国人的孩子。比如,那个孩子母亲是菲律宾人,他们对混血儿说,“很脏!,臭死了!,臭的受不了!”。他们欺负亚洲人的混血儿,讨好美国人,欧洲人的混血儿。前天,日本人和菲律宾人的混血儿的六年级小学生被同级生欺负,自杀了...
 •  
 • 64
 • 6
 • 3
 • Mandarin 
Jul 21, 2015 06:08
Jamus

毒品

毒品 我很喜欢油腻的食物。比如,炸猪排,天妇罗,炸鸡,炸田鸡什么的。从四十七公斤胖到六十五公斤。我吃饭后,一定后悔。我经常决议不吃油腻的食物。不过,两三天就我忘了前几天的决议,又吃油腻的了。我好像跟停不了毒品病人一样。上个星期,艺人有被警察抓了。我认为炸猪排不是毒品。如果...
 •  
 • 36
 • 2
 • 2
 • Mandarin 
Jul 20, 2015 11:40
Jamus

いやになった

いやになった 我不知道汉语怎么说“いやになった” 上个星期一上班的时候,一只小猫被丢了。她是三毛猫。她的大小是我的一个手板左右。我觉得又很可爱,又很可怜。我家有三只猫,我没有再养一之猫的钱。我很生丢猫的人气。孩子出生后,就丢了的话,从一开始别养。很生气,没办法。我讨厌没...
 •  
 • 24
 • 2
 • 2
 • Mandarin 
Jul 19, 2015 19:44
Jamus

汉语讲座

汉语讲座 最近,许多教汉语的中国人很糊弄。不用教科书,课内容只是聊天。因为他是中国人,所以修正错的汉语很简单,但是那不是教育。用教学计划上课。比如,要是学生想要HSK资格的话,教师的教的方法非常简单,就把HSK内容教就好了。 我认识的外国人(中国人,越南人,印度尼西亚人...
 •  
 • 44
 • 2
 • 3
 • Mandarin 
Jul 9, 2015 21:24
Jamus

印度尼西亚语

印度尼西亚语 时间过得真快,今年也已经有六个月了。我感觉很寂寞。最近和中国朋友聊天的机会很少,反倒和越南朋友聊天很多。有的印度尼西亚人对我说,“你应该用印度尼西亚语写日记。那样,你能得到许多的印度尼西亚朋友。”因为我没有印度尼西亚朋友,所以对我来说,印度尼西亚语很难。 ...
 •  
 • 27
 • 1
 • 1
 • Mandarin 
Jul 6, 2015 09:53
Read more
See all

Group

254
Threads

3222
Members

日本語・中国語しゃべり場 皆様のしゃべり場
ようこそ、「日本語・中国語しゃべり場」へ。 ここに入った皆さん、ここで遠慮なく自由にご発言してくださいね。(日本語と中国語どちらでも構いませんよ。) 新人さんは先に「挨拶の部屋」へどうぞ、皆...


Testimonials from My Friends

小陳
你好 我是中国人