Jamus's Home
 
 
 
 
Photo Album

 
 

160
Entries Written

0
Corrections made

429
Corrections received

161
Friends

About me

我要是也能早点儿像你说得那么流利就好了。
Tôi tên là Takayanagi Yoshio.Tôi là người Nhật Bản.Tôi nói tiếng Việt và tiếng Anh không được tốt cho lắm. Tôi nói tiếng Trung Quốc được một chút thôi. Tôi đang học tiếng Việt. Một lần nữa, tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của bạn, vì tôi rất thích học tiếng nước ngoài.

Read more

Latest entries

Jamus

Tôi muốn làm chương trình quảng bá về du lịch Việt Nam. With native lang

Tôi muốn làm chương trình quảng bá về du lịch Việt Nam. Tôi đã xem chương trình quảng bá du lịch của Hàng Châu, Trung Quốc và của Thái La...
 •  
 • 38
 • 5
 • 5
 • Vietnamese 
May 25, 2015 19:36
Jamus

汉语课

汉语课 终于(到底)我的汉语课没有了。因为我有空,所以想去泰语教室。对我来说,有猪肚子宅女(老师)的汉语课是无聊,没有汉语课是无聊。
 •  
 • 25
 • 7
 • 3
 • Mandarin 
May 24, 2015 18:53
Jamus

做哈欠

做哈欠 虽然我的第一任汉语老师在上课做哈欠很多,但是她做哈欠后一定说,“不好意思,昨天在居酒屋工作了,抱歉”。当时她是大学院学生。 我说,“昨天很忙!辛苦了,不客气。” 但是,现在的老师(我的第九任汉语老师女版的女猪八戒,很胖,而且很大个,她也是大学院学生),即使我问...
 •  
 • 50
 • 4
 • 3
 • Mandarin 
May 20, 2015 10:24
Jamus

我从六月不去汉语教室了

我从六月不去汉语教室了 我六月开始不去汉语教室了。理由是现在汉语教师老师的课很无聊。她是我的第九任汉语老师,她长得好像女版的猪八戒(猪肚子),很胖,而且很大个。她的嘴臭得不行(臭死了)。她在上课常常做哈欠。她的口头语是“そうですね”。我一听她的口头语的“そうですね”,就生...
 •  
 • 58
 • 9
 • 3
 • Mandarin 
May 19, 2015 12:41
Jamus

宣传

宣传 我想做去越南旅游的电视宣传。我在有线电视看过中国杭州,泰国的旅游的电视宣传。我一看,就想去。我希望做去越南旅游的电视宣传,大家觉得怎么样。我想叫题目是“魅力的越南”。
 •  
 • 27
 • 3
 • 3
 • Mandarin 
May 16, 2015 20:20
Read more
See all

Group

250
Threads

3136
Members

日本語・中国語しゃべり場 皆様のしゃべり場
ようこそ、「日本語・中国語しゃべり場」へ。 ここに入った皆さん、ここで遠慮なく自由にご発言してくださいね。(日本語と中国語どちらでも構いませんよ。) 新人さんは先に「挨拶の部屋」へどうぞ、皆...


Testimonials from My Friends

小陳
你好 我是中国人