Primer intento

  •  
  • 142
  • 1
  • 1
  • Japanese 
Aug 12, 2011 05:29

yo soy zmey
私わズメイです。

yo estudio japonés
私は日本語わ学います。