97 friend(s)

  yuki
  • Japanese
  • Spanish


  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  horisuke
  • Japanese
  • English

  Japan
  • 123
  • 76
  • 57
  • 22
  YUTA!!
  • Japanese
  • English


  • 1
  • 17
  • 3
  • 0
  paopao
  • English
  • Spanish


  • 215
  • 0
  • 0
  • 0
  crystalsinfin
  • English
  • Spanish

  Mexico
  • 20
  • 11
  • 7
  • 8
  Vick Farés
  • Spanish
  • English


  • 16
  • 3
  • 0
  • 1
  aya
  • Japanese
  • English , Spanish


  • 131
  • 8
  • 6
  • 6
  Jaster
  • English
  • Spanish


  • 239
  • 484
  • 290
  • 201
  naw707
  • English
  • Spanish


  • 14
  • 10
  • 4
  • 28
  Fuzuli
  • Turkish
  • Japanese , English


  • 60
  • 142
  • 212
  • 205
  hinotama
  • Japanese
  • English


  • 18
  • 21
  • 14
  • 0
  Yo La Tengo
  • Japanese
  • English


  • 83
  • 14
  • 10
  • 4
  cherry
  • Japanese
  • English , Japanese

  Taiwan
  • 22
  • 39
  • 25
  • 47
  swagster9000
  • English
  • French


  • 144
  • 102
  • 75
  • 107
  Sachicorgi
  • Japanese
  • English


  • 16
  • 49
  • 36
  • 44
  Yu
  • Japanese
  • English


  • 35
  • 95
  • 70
  • 103
  raq
  • English
  • Spanish , French


  • 100
  • 281
  • 229
  • 410
  luis.a.v.hernandez
  • Spanish
  • English , Japanese

  Mexico
  • 7
  • 1
  • 1
  • 5
  DaveJay
  • English
  • Spanish

  United Kingdom
  • 14
  • 34
  • 29
  • 8
  Mabyn
  • English
  • Spanish


  • 37
  • 18
  • 13
  • 15
  momo
  • Japanese
  • English


  • 6
  • 2
  • 2
  • 3
  jross91
  • English
  • Spanish

  U.S.A
  • 6
  • 1
  • 1
  • 1
  Lightheart7
  • English
  • Spanish


  • 5
  • 1
  • 1
  • 0
  lhenry15
  • English
  • Spanish


  • 41
  • 39
  • 30
  • 26
  Hiro
  • Japanese
  • English , Other language

  Japan
  • 19
  • 40
  • 59
  • 2