99 friend(s)

  莉奈(Rina, Linai)
  • Japanese
  • English , Mandarin


  • 15
  • 69
  • 44
  • 37
  yuki
  • Japanese
  • Spanish


  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  horisuke
  • Japanese
  • English


  • 26
  • 15
  • 9
  • 2
  YUTA!!
  • Japanese
  • English


  • 1
  • 16
  • 2
  • 0
  paopao
  • English
  • Spanish


  • 154
  • 0
  • 0
  • 0
  Ashitaka
  • Japanese
  • Spanish , English


  • 232
  • 24
  • 6
  • 0
  crystalsinfin
  • English
  • Spanish

  Mexico
  • 21
  • 11
  • 7
  • 8
  Vick Farés
  • Spanish
  • English


  • 16
  • 3
  • 0
  • 1
  aya
  • Japanese
  • English , Spanish


  • 131
  • 8
  • 6
  • 6
  Jaster
  • English
  • Spanish


  • 239
  • 486
  • 291
  • 204
  naw707
  • English
  • Spanish


  • 14
  • 10
  • 4
  • 28
  Fuzuli
  • Turkish
  • Japanese , English


  • 60
  • 142
  • 212
  • 205
  hinotama
  • Japanese
  • English


  • 18
  • 21
  • 14
  • 0
  Yo La Tengo
  • Japanese
  • English


  • 84
  • 14
  • 10
  • 4
  cherry
  • Japanese
  • English , Japanese

  Taiwan
  • 22
  • 39
  • 25
  • 47
  swagster9000
  • English
  • French


  • 142
  • 102
  • 75
  • 107
  Sachicorgi
  • Japanese
  • English


  • 16
  • 49
  • 36
  • 44
  Yu
  • Japanese
  • English


  • 35
  • 95
  • 70
  • 103
  raq
  • English
  • Spanish , French


  • 97
  • 279
  • 227
  • 410
  luis.a.v.hernandez
  • Spanish
  • English , Japanese

  Mexico
  • 7
  • 1
  • 1
  • 5
  DaveJay
  • English
  • Spanish

  United Kingdom
  • 14
  • 35
  • 30
  • 8
  Mabyn
  • English
  • Spanish


  • 37
  • 18
  • 13
  • 15
  momo
  • Japanese
  • English


  • 6
  • 2
  • 2
  • 3
  jross91
  • English
  • Spanish

  U.S.A
  • 6
  • 1
  • 1
  • 1
  Lightheart7
  • English
  • Spanish


  • 5
  • 1
  • 1
  • 0