อักษรไทย

  •  
  • 625
  • 12
  • 1
  • Thai 
Nov 29, 2011 16:32
อนนี้ กําลัง ซ้อม อ่าน อักษรไทย ค่ะ

อนนี้ ไม่ได้ อ่าน เร็วๆ ค่ะ

คิดว่า ช้า ไป ...

ไม่ ง่าย เลย ค่ะ

--
今、タイ語を読む練習をしている。

早く読めない。

むしろ、遅すぎると思う。

全然簡単ではない。。。TT