Pratik İçin 10 Cumle - 21 Temmuz 2012

  •  
  • 621
  • 5
  • 1
  • Turkish 
Jul 21, 2012 14:06 cümleler
1. When Karl met Barbara, he wasn't sure what to think.
1. Karl, Barbara'yı karşılaştığı zaman, ne düşünmekten emin olmadı.

2. In the middle of the fight, it started to rain.
2. Kavgasının ortasında yağmur yapmaya başladı.

3. They found Lewis guilty of 3 crimes that night.
3. Onlar, o gece üç suçlardan suçlu Lewis buldular.

4. I wish my neighbor would stop shouting the lord's name at 3 am.
4. Umarım sabahda saat üçte komşum Tanrının adını bağırmaya dursa.

* I still struggle with word order sometimes. How do you know when to put the subject (person doing the action) first or when to put the place first instead? Are there specific rules about this?

5. My grandmother likes to curse at children.
5. Büyük annem çocuklara küfretmek sever.

6. Ayşe became addicted to American food and gained 9 kilos.
6. Ayşe Amerikalı yemeklere bağımlı oldu ve 9 kilo aldı.

7. The screams were so loud that I got a head ache.
7. Çığlıklar, bir baş ağrısı aldığım kadar gürültüydü.

8. Ronnie wanted a $40 electric dog toy for his birthday.
8. Ronnie, doğum günü için bir kırk dolar elektrikli köpek oyun istedi.

9. I would tell him to get a job, but he's only 6.
9. Ona bir iş almaya söylesem, ama sadece altı yaşında.

10. His bike was tied to a tree while he was in the pharmacy.
10. O eczanede olduyken, ağaca bisikleti bağlantı.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app