Users Mikyo corrected (88)

dojodo
 • 91
 • English
 • Vietnamese, Spanish
made 0 corrections for Mikyo
got 1 corrections from Mikyo

Sự lười biếng và sự kỷ luật Aug 20, 2018 00:36

Thank you for your correction!
Ken
 • 1019
 • Japanese
 • Mandarin, English
made 0 corrections for Mikyo
got 2 corrections from Mikyo

【Phép lạ】 Jan 1, 2017 01:21

Thank you for your correction!

【Phép lạ】 / 【奇跡(きせき)】 Sep 21, 2014 23:32

Thank you for your correction!
coolcono
 • 5054
 • English
 • German, French, Vietnamese, Russian, Arabic, Portuguese(Brazil), Mandarin, Italian, Japanese, Korean, Spanish, Cantonese, Hindi, Dutch, Swedish, Swahili, Thai, Turkish, Ukrainian, Polish, Norwegian, Indonesian, Bulgarian, Persian, Urdu
made 0 corrections for Mikyo
got 1 corrections from Mikyo

Tôi muốn đi thành phố vì thế có thể xem phim. Oct 4, 2016 23:49

Thank you for your correction!
Hanoi
 • 980
 • Japanese
 • Vietnamese, French, Spanish, English
made 1 corrections for Mikyo
got 10 corrections from Mikyo

Hãy sửa lỗi hộ tôi. (R132下段の問題) Dec 16, 2015 00:45

Thank you for your correction!

Xin giúp tôi nghe chính xác. Jun 30, 2015 22:57

Thank you for your correction!

ベトナム語の作文 Sep 1, 2014 23:19

Thank you for your correction!

眉毛の太さ Aug 8, 2014 18:56

Thank you for your correction!
 • English
 • Vietnamese
made 0 corrections for Mikyo
got 1 corrections from Mikyo
 • Korean
 • Portuguese(Brazil), Vietnamese
made 0 corrections for Mikyo
got 1 corrections from Mikyo

23/sep/2015 Sep 24, 2015 23:39

 • English
 • Spanish, French
made 0 corrections for Mikyo
got 1 corrections from Mikyo

Tôi đã tốt nghiệp trường trung học ngày hôm qua. Jun 2, 2015 23:44

Thank you for your correction!
 • English
 • Vietnamese
made 0 corrections for Mikyo
got 1 corrections from Mikyo

xin hãy giúp tôi với viet cua tôi :) Mar 15, 2015 23:44

Thank you for your correction!
 • Japanese
 • Vietnamese, English
made 0 corrections for Mikyo
got 1 corrections from Mikyo

Hôm kia là trắng ngày. Mar 15, 2015 23:11

Thank you for your correction!
 • Japanese
 • Vietnamese
made 0 corrections for Mikyo
got 1 corrections from Mikyo

Bây giờ tôi ở nhà vừa làm sinh tố chuối và yaort. Jan 9, 2015 19:31

Thank you for your correction!
Muta
 • 33
 • Japanese
 • English, Vietnamese
made 0 corrections for Mikyo
got 1 corrections from Mikyo

Xin cam on tất cả vẫn. Dec 28, 2014 19:00

Thank you for your correction!
iamanda
 • 221
 • English
 • Vietnamese
made 0 corrections for Mikyo
got 2 corrections from Mikyo

Vietn/Eng: "You're a foreigner." Dec 27, 2014 21:09

Thank you for your correction!

Em họ and tiếng Hàn. Sep 7, 2014 14:24

nao_n
 • 53
 • Japanese
 • Vietnamese, English
made 0 corrections for Mikyo
got 1 corrections from Mikyo

Sắp nghỉ Tết Dec 27, 2014 20:35

Thank you for your correction!
 • Polish
 • Vietnamese, English
made 0 corrections for Mikyo
got 1 corrections from Mikyo

Chào các bạn! Dec 27, 2014 20:26

junya
 • 38
 • Japanese
 • English, Vietnamese
made 0 corrections for Mikyo
got 1 corrections from Mikyo

Sai ? Dec 19, 2014 00:33

Thank you for your correction!
 • Korean
 • Vietnamese, English
made 0 corrections for Mikyo
got 1 corrections from Mikyo

Tôi tìm cái bài hát để học tiếng việt. Dec 16, 2014 13:41

Thank you for your correction!
JU
 • 1
 • Korean
 • Vietnamese
made 0 corrections for Mikyo
got 1 corrections from Mikyo
 • Korean
 • Vietnamese
made 0 corrections for Mikyo
got 1 corrections from Mikyo

hôm nay Nov 30, 2014 20:58

Thank you for your correction!
elm200
 • 10
 • Japanese
 • Vietnamese, English
made 0 corrections for Mikyo
got 2 corrections from Mikyo

KANAFAN STATION Nov 30, 2014 20:41

Thank you for your correction!

Ly do tôi học tiếng Việt Jul 31, 2014 21:24

Thank you for your correction!
 • Japanese
 • Mandarin, Vietnamese
made 0 corrections for Mikyo
got 1 corrections from Mikyo

Tôi hoc̣ tiếng Việt / No. môṭ Nov 11, 2014 12:47

Thank you for your correction!