Friends
 
 
 
Photo Album

25 friend(s)

  jimson
  • English
  • English , Japanese

  The Philippines
  • 28
  • 1
  • 0
  • 0
  Eno
  • Japanese
  • English , Mandarin

  Japan
  • 13
  • 4
  • 15
  • 7
  イヨンあ~☆**
  • Japanese
  • Korean , English


  • 40
  • 1
  • 0
  • 0
  joho
  • Japanese
  • Korean , Mandarin


  • 14
  • 10
  • 31
  • 0
  seiji
  • Japanese
  • English , Korean


  • 142
  • 1
  • 0
  • 0
  Tomo
  • Japanese
  • English , Korean

  Japan
  • 29
  • 56
  • 60
  • 12
  Yosuke
  • Japanese
  • Korean , Spanish

  Canada
  • 11
  • 0
  • 0
  • 0
  koz
  • Japanese
  • Korean

  Japan
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  ninefools
  • Other language
  • Korean , Other language

  Nigeria
  • 25
  • 0
  • 0
  • 0
  Y-mac
  • Japanese
  • English , Mandarin


  • 352
  • 41
  • 74
  • 2

  • Japanese
  • English , Traditional Chinese


  • 47
  • 5
  • 15
  • 0
  kit
  • Cantonese
  • Japanese , English

  China
  • 69
  • 0
  • 0
  • 0
  aoao
  • Japanese
  • English , Mandarin , Korean , French , Spanish


  • 83
  • 11
  • 18
  • 4
  molang
  • Korean
  • English , French


  • 58
  • 57
  • 156
  • 22
  ask
  • Japanese
  • Korean , Russian


  • 22
  • 39
  • 67
  • 16
  kohei
  • Japanese
  • English

  Japan
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  KEN0405
  • Japanese
  • English , Japanese


  • 3676
  • 1019
  • 2530
  • 98
  momo
  • Japanese
  • English , Korean


  • 12
  • 3
  • 3
  • 0
  ロベカル
  • Japanese
  • English , Korean

  Japan
  • 45
  • 9
  • 25
  • 0
  nishi
  • Japanese
  • Korean

  Japan
  • 20
  • 142
  • 331
  • 19
  Titto
  • Portuguese(Brazil)
  • English , Japanese


  • 42
  • 5
  • 11
  • 0
  Joyfie
  • English
  • Japanese

  United Kingdom
  • 132
  • 38
  • 72
  • 19
  Mally
  • English
  • Korean , Spanish

  U.S.A
  • 73
  • 155
  • 293
  • 64
  Tesi
  • English
  • Korean , Mandarin


  • 68
  • 54
  • 66
  • 16
  Lang-8 staff
  • Other language
  • English , Other language


  • 281511
  • 84
  • 4
  • 4