Journal
 
 
Photo Album

Kegan (TheSlyPig)'s entry (2)

Post an entry now!
Kegan (TheSlyPig)

Ureshiiiiiii

Charithi konsato ha owatta! (The benefit concert is finished!) Mecha ii datta. Yaku $600 wo hodokoshita! (It was so good. About ...
  •  
  • 373
  • 7
  • 5
  • Japanese 
Jun 6, 2011 15:18
Kegan (TheSlyPig)

Jizen no konsato

Tanoshimi!! Kinyoubi ha, Iisutan Washinton Daigaku ni Nippon no jizen no konsato ga arimasu. Boku no bando ha hikimasu. Konsato no oka...
  •  
  • 329
  • 7
  • 4
  • Japanese 
Jun 1, 2011 11:30