คำถาม:"be likely to(〜しそうだ)" ภาษาไทยแปลว่าอะไรคะ

  •  
  • 5149
  • 11
  • 1
  • Thai 
Jan 27, 2012 16:41
ฉันไม่เข้าใจว่า"be likely to(〜しそうだ)" ภาษาไทยแปลว่าอะไรดีค่ะ

1,ท่าทางจะ〜
2,มีทีท่าว่าจะ〜
3,น่าจะ〜

คำที่ 1 ถึง ที่ 3 ใช้ได้ไหมคะ
มีความหมายต่างกันอะไรคะ
นอกจากคำนี้ ใช้คำอื่นได้หรือเปล่าคะ

ว่าแต่ว่าฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าคำ"น่าจะ"ใช้อย่างไหนดีค่ะ
"น่าจะ"กับ"ควรจะ"มีความหมายเหมือนกันไหมคะ
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app