Corrections made for STAR2001 (252)

Shiho
 • 83
 • Japanese
 • English
made 1 corrections for STAR2001
got 0 corrections from STAR2001

人気なもの Sep 9, 2012 09:46


 • 248
made 1 corrections for STAR2001
got 0 corrections from STAR2001

電話する時 Sep 7, 2012 12:58

rune
 • 112
 • Japanese
 • English
made 1 corrections for STAR2001
got 0 corrections from STAR2001

 • 214
made 1 corrections for STAR2001
got 0 corrections from STAR2001

ロンドンオリンピック Aug 28, 2012 22:25

Miwa
 • 2261
 • Japanese
 • Mandarin, English
made 1 corrections for STAR2001
got 0 corrections from STAR2001

ロンドンオリンピック Aug 28, 2012 22:22

 • Japanese
 • English
made 1 corrections for STAR2001
got 0 corrections from STAR2001
Tomomi
 • 10
 • Japanese
 • English
made 1 corrections for STAR2001
got 0 corrections from STAR2001
EM
 • 447
 • Japanese
 • English
made 1 corrections for STAR2001
got 0 corrections from STAR2001

台風 Aug 11, 2012 12:54

mito
 • 222
 • Japanese
 • English, Mandarin
made 1 corrections for STAR2001
got 0 corrections from STAR2001

同窓会 Jun 27, 2012 23:57

alexandra
 • 729
 • Japanese
 • English
made 1 corrections for STAR2001
got 0 corrections from STAR2001
athumi
 • 5
 • Japanese
 • English
made 1 corrections for STAR2001
got 0 corrections from STAR2001

好きな有名人 Jun 22, 2012 20:01

ThomasK
 • 1456
 • Japanese
 • Traditional Chinese, Mandarin
made 1 corrections for STAR2001
got 0 corrections from STAR2001

週末 Jun 21, 2012 22:52

SKER
 • 54
 • Japanese
 • English
made 1 corrections for STAR2001
got 0 corrections from STAR2001

週末 Jun 21, 2012 22:52

kdo
 • 5
 • Japanese
 • English
made 1 corrections for STAR2001
got 0 corrections from STAR2001

レストランの選択 Jun 21, 2012 22:19

otaku
 • 1
 • Japanese
 • English, Mandarin
made 1 corrections for STAR2001
got 0 corrections from STAR2001

日本語勉強場所 Jun 16, 2012 21:49

Nanako
 • 7
 • Japanese
 • English, Mandarin
made 1 corrections for STAR2001
got 0 corrections from STAR2001

日本語勉強場所 Jun 16, 2012 21:36

Kaname
 • 104
 • Japanese
 • English
made 1 corrections for STAR2001
got 0 corrections from STAR2001

日本語勉強場所 Jun 16, 2012 21:32

maruo
 • 338
 • Japanese
 • English
made 1 corrections for STAR2001
got 0 corrections from STAR2001
masumi
 • 163
 • Japanese
 • English
made 1 corrections for STAR2001
got 0 corrections from STAR2001

 • 5
made 1 corrections for STAR2001
got 0 corrections from STAR2001

育児 Jun 9, 2012 16:56