746 friend(s)

  elijah
  • Korean
  • English


  • 13
  • 13
  • 5
  • 0
  demian
  • Korean
  • English


  • 28
  • 151
  • 101
  • 96
  Youngwoo Youn
  • Korean
  • English


  • 27
  • 90
  • 69
  • 34
  Alice1815
  • Korean
  • English , Mandarin


  • 56
  • 61
  • 39
  • 40
  jukim
  • Korean
  • English


  • 2
  • 3
  • 3
  • 0
  grace
  • Korean
  • English


  • 79
  • 27
  • 18
  • 2
  단잠
  • Korean
  • English


  • 16
  • 1
  • 0
  • 0
  Crewette
  • French
  • English , Spanish


  • 36
  • 47
  • 35
  • 39
  yeonseo
  • Korean
  • English


  • 12
  • 68
  • 45
  • 43
  Kimi
  • French
  • Korean , English


  • 9
  • 27
  • 20
  • 22
  구구신
  • Korean
  • English , Japanese


  • 2
  • 3
  • 2
  • 0
  armia
  • Korean
  • English


  • 9
  • 0
  • 0
  • 0
  maxarch
  • Polish
  • English


  • 52
  • 17
  • 7
  • 54
  Jin
  • Korean
  • English

  Korea
  • 35
  • 27
  • 19
  • 14
  peelsup
  • Korean
  • English , Mandarin

  Korea
  • 116
  • 82
  • 60
  • 18
  Marie_mm
  • French
  • English , German


  • 98
  • 139
  • 94
  • 122
  Unini
  • Korean
  • English


  • 38
  • 17
  • 10
  • 0
  SuKyeong
  • Korean
  • English , Mandarin


  • 138
  • 101
  • 52
  • 14
  June
  • Korean
  • English


  • 13
  • 3
  • 1
  • 0
  shems.saif
  • French
  • English


  • 150
  • 37
  • 28
  • 9
  cinemashampoo
  • Korean
  • English


  • 7
  • 27
  • 20
  • 22
  Dylan
  • Korean
  • English


  • 54
  • 27
  • 20
  • 4
  matthew
  • Korean
  • English


  • 12
  • 4
  • 1
  • 0
  moonthinker
  • Korean
  • English

  Japan
  • 41
  • 7
  • 4
  • 0
  Mr. Baek
  • Korean
  • English , Arabic


  • 44
  • 17
  • 9
  • 6