Journal
 
 
Photo Album

Akii's entry (3)

Post an entry now!
Akii

Japanese attempt #8 (OJT today)

OJT wa tanoshii katta (The OJT was fun) Demo. Muzakashii desu. (But it was hard) watashi my Jikan ga matte katta (I was waiting for...
 •  
 • 861
 • 3
 • 3
 • Japanese 
May 8, 2011 20:43
Akii

Japanese Attempt # 7 (Bartender)

Nochi Watashi wa benkyou katta, (After I study). Bartending ga benkyoumashoo. (I will study bartending) Pastry ka biru ka, dochi wa...
 •  
 • 656
 • 4
 • 2
 • Japanese 
May 4, 2011 21:37
Akii

Japanese attempt #6 (OJT)

OJT no 1-Nichi-me wa muzakashii da. Demo. Torēningu wa Hitsuyō ga arimasu. Chou muzakashii wa Kokyaku ga Yakudatste imasu. Gamba...
 •  
 • 821
 • 7
 • 1
 • Japanese 
May 1, 2011 18:55