Corrections made for yo (29)

Shirley
 • 263
 • English
 • Japanese, Spanish
made 1 corrections for yo
got 1 corrections from yo

The guesthouse. Apr 22, 2011 09:44

 • English
 • Japanese, Korean
made 3 corrections for yo
got 1 corrections from yo

The dog. Apr 20, 2011 04:44

The country side. Apr 16, 2011 00:33

The elephant. Apr 15, 2011 06:05

 • English
 • Japanese
made 2 corrections for yo
got 1 corrections from yo

Cambodia's road. Apr 19, 2011 17:24

The dog. Apr 19, 2011 11:04

 • English
 • Japanese
made 1 corrections for yo
got 1 corrections from yo

The travel. Apr 16, 2011 12:49

tony
 • 30939
 • English
 • Japanese, Mandarin
made 1 corrections for yo
got 0 corrections from yo

The country side. Apr 15, 2011 22:37

 • Indonesian
 • Japanese, German
made 1 corrections for yo
got 1 corrections from yo

The country side. Apr 15, 2011 20:35

Hannah
 • 185
 • English
 • Japanese
made 2 corrections for yo
got 1 corrections from yo

A very lovey pig. Apr 14, 2011 10:16

The tube riding. Apr 13, 2011 10:06

Lightning
 • 8843
 • English
 • Japanese, Dutch
made 1 corrections for yo
got 2 corrections from yo

The beach. Apr 13, 2011 19:02

Fishum
 • 23
 • English
 • Japanese
made 1 corrections for yo
got 2 corrections from yo

thailand Apr 11, 2011 08:43