Friends
 
 
 
Photo Album

14 friend(s)

  SAMMY
  • Japanese
  • Korean , Vietnamese


  • 130
  • 50
  • 84
  • 6
  yazi
  • Japanese
  • Mandarin , English

  Japan
  • 8
  • 2
  • 0
  • 0
  あや
  • Cantonese
  • Japanese , English

  Hong Kong
  • 7
  • 0
  • 0
  • 0
  Hiro
  • Japanese
  • English , Mandarin


  • 40
  • 30
  • 15
  • 0
  致哲
  • Cantonese
  • Japanese , English

  Hong Kong
  • 13
  • 44
  • 86
  • 8
  koji
  • Japanese
  • English , Mandarin


  • 225
  • 152
  • 370
  • 8
  wy
  • Cantonese
  • English , Japanese

  Hong Kong
  • 50
  • 14
  • 40
  • 6
  Aska
  • Japanese
  • English , Mandarin

  United Kingdom
  • 7
  • 1
  • 0
  • 0
  suzie
  • Cantonese
  • Japanese , English

  China
  • 38
  • 8
  • 12
  • 0
  xiaxia
  • Mandarin
  • Japanese , English


  • 60
  • 44
  • 129
  • 0
  Akko
  • Japanese
  • English , Mandarin


  • 18
  • 7
  • 5
  • 0
  傻傻
  • Cantonese
  • Japanese , English

  China
  • 33
  • 8
  • 11
  • 0
  taka東出
  • Japanese
  • Spanish , Indonesian


  • 466
  • 176
  • 339
  • 36
  Lang-8 staff
  • Other language
  • English , Other language


  • 281511
  • 84
  • 4
  • 4