Users akakumo corrected (18)

Hien
 • 1273
 • English
 • Japanese, Vietnamese
made 0 corrections for akakumo
got 1 corrections from akakumo

Nghỉ Việc. Jan 2, 2012 01:11

Thank you for your correction!
OCHAWAN
 • 89
 • Japanese
 • English, Vietnamese
made 0 corrections for akakumo
got 1 corrections from akakumo

Lũ lụt Dec 30, 2011 16:49

Thank you for your correction!
kampfer
 • 310
 • Japanese
 • Vietnamese
made 0 corrections for akakumo
got 2 corrections from akakumo

Tôi muốn học tiếng Việt nữa nên... Dec 30, 2011 15:15

Thank you for your correction!
teko
 • 33
 • Japanese
 • Vietnamese
made 0 corrections for akakumo
got 1 corrections from akakumo

引越し Dec 30, 2011 15:02

Thank you for your correction!
 • Vietnamese
 • Japanese, Korean
made 0 corrections for akakumo
got 1 corrections from akakumo

cách nói của "Christmas" bằng tiếng Việt? Dec 29, 2011 23:20

Thank you for your correction!
SAMMY
 • 84
 • Japanese
 • Korean, Mandarin
made 0 corrections for akakumo
got 3 corrections from akakumo

Xin hãy sửa giúp tôi mấy câu nhé. Dec 29, 2011 23:12

Thank you for your correction!

Xin hãy sửa giúp tôi mấy câu nhé. Dec 29, 2011 23:03

Thank you for your correction!

Xin hãy sửa giúp tôi mấy câu nhé. Dec 29, 2011 22:32

Thank you for your correction!
 • Norwegian
 • Vietnamese, Japanese
made 0 corrections for akakumo
got 1 corrections from akakumo
 • Japanese
 • Vietnamese
made 0 corrections for akakumo
got 1 corrections from akakumo
macha31
 • 21
 • Japanese
 • Mandarin, Vietnamese
made 0 corrections for akakumo
got 1 corrections from akakumo

Điện Biên Phủ , không đi được May 30, 2011 23:57

Thank you for your correction!
 • Japanese
 • Vietnamese, English
made 0 corrections for akakumo
got 1 corrections from akakumo

Tự giới thiệu May 30, 2011 00:39

phos
 • 0
 • Japanese
 • Vietnamese, Mandarin
made 0 corrections for akakumo
got 2 corrections from akakumo

Tôi đang mệt mỏi... May 28, 2011 21:25

Xin chào! May 22, 2011 11:15

 • Japanese
 • Vietnamese
made 0 corrections for akakumo
got 1 corrections from akakumo

bài hát thich nhát May 21, 2011 03:37

tomo358
 • 28
 • Japanese
 • English
made 0 corrections for akakumo
got 2 corrections from akakumo

Ngày phụ nữ quốc tế Apr 4, 2011 22:24

Thank you for your correction!

Cà ri ãn đọ Apr 4, 2011 22:22

Thank you for your correction!
Mi
 • 1
 • Japanese
 • Vietnamese, Korean
made 0 corrections for akakumo
got 5 corrections from akakumo

Động đất Mar 13, 2011 20:48

SNSD 2 Mar 2, 2011 14:23

SNSD Mar 1, 2011 19:51

Du học Mar 1, 2011 19:46

Du học Mar 1, 2011 19:45

Tatsu97
 • 17
 • Japanese
 • English, Vietnamese
made 0 corrections for akakumo
got 1 corrections from akakumo

ngày 27 tháng 12 Mar 1, 2011 22:33

nrtnrt
 • 0
 • Korean
 • Vietnamese, Mandarin
made 0 corrections for akakumo
got 1 corrections from akakumo

toi bi benh. Feb 22, 2011 15:51

ZHE
 • 5
 • Japanese
 • Mandarin, English
made 0 corrections for akakumo
got 1 corrections from akakumo

My introduction^^ (Vietnamese) Feb 22, 2011 02:58

Xi dau
 • 32
 • Japanese
 • Vietnamese, English
made 0 corrections for akakumo
got 1 corrections from akakumo

Nhất đán Feb 22, 2011 02:34

Thank you for your correction!