Corrections made for Kassan (1790)

 • English
 • Tagalog
made 1 corrections for Kassan
got 0 corrections from Kassan
ゆう
 • 591
 • English
 • Japanese
made 2 corrections for Kassan
got 0 corrections from Kassan
Jane
 • 1477
 • English
 • Italian, Japanese
made 1 corrections for Kassan
got 0 corrections from Kassan
Kdoc
 • 86
 • English
 • Japanese
made 2 corrections for Kassan
got 0 corrections from Kassan
 • English
 • Swedish
made 1 corrections for Kassan
got 0 corrections from Kassan
Aoe
 • 241
 • English
 • Japanese
made 1 corrections for Kassan
got 0 corrections from Kassan
ham
 • 66
 • English
 • Japanese, German
made 1 corrections for Kassan
got 0 corrections from Kassan
Alliko
 • 286
 • English
 • Japanese, French
made 1 corrections for Kassan
got 0 corrections from Kassan
Jodi
 • 13
 • English
 • Spanish
made 1 corrections for Kassan
got 0 corrections from Kassan
KitKat
 • 19
 • English
 • French
made 1 corrections for Kassan
got 0 corrections from Kassan
elmin
 • 91
 • English
 • Japanese
made 1 corrections for Kassan
got 0 corrections from Kassan
Piifah
 • 0
 • English
 • Japanese
made 1 corrections for Kassan
got 0 corrections from Kassan
linfra2
 • 3808
 • English
 • Mandarin, French
made 1 corrections for Kassan
got 0 corrections from Kassan
Lydia
 • 176
 • English
 • Japanese
made 2 corrections for Kassan
got 0 corrections from Kassan
Emily
 • 5
 • English
 • Japanese
made 1 corrections for Kassan
got 0 corrections from Kassan
jess91
 • 105
 • English
 • Japanese
made 1 corrections for Kassan
got 0 corrections from Kassan