School is almost over for the summer! What am I going to do?

  •  
  • 427
  • 10
  • 3
  • Japanese 
May 11, 2012 21:11
Well, school is almost over for our two month break. Then I go back and become a senior! I can't wait to get out of high school!!
But, my main problem is what am I going to do for those two months? Of course, I'll be studying my Japanese. But, what else?

Romaji:
yoku, Gakkō wa watashitachi no 2kagetsu no kyūkei wa hobo owatta.
Sorekara watashi wa modotte, jōkyū ni naru!
Watashi wa kōkō o deru no o matsu koto ga dekinai!
Shikashi, watashi no omona mondai wa, watashi wa sorera no 2kagetsu-kan jikkō suru tsumoridesu ka?
Mochiron, watashi wa nihongo o benkyō sa remasu.
Shikashi, hoka ni nan?
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app