Web design Class

  •  
  • 458
  • 4
  • 4
  • Japanese 
May 10, 2012 00:16
Today(Kyo) I am in web design class right now. I love it in here! We are making a website for one of our teachers who got a day made into a national thing!!!

Kyō wa, ima u~ebudezain no kurasu ni imasu. Watashi wa koko de sore o aisuru! Watashitachiha kokumin no mono ni shita hi o motte watashitachi no sensei no hitori no tame no u~ebusaito o tsukutte iru!


今日は、今ウェブデザインのクラスにいます。私はここでそれを愛する!私たちは国民のものにした日を持って私たちの先生の一人のためのウェブサイトを作っている!