konnchiwa 2

  •  
  • 394
  • 0
  • 1
  • Japanese 
Feb 8, 2011 06:18
konnichiwa

konnichiwa aki-san!

genki desu ka?


genki desu.anata wa?

hai,gwnki desu.

watashi wa ai fotball

honto?!

hai

watashi ni

hai!