สู้สู้ และ พยายาม

  •  
  • 11050
  • 0
  • 4
  • Thai 
Mar 29, 2011 10:54
ฉันดูข่าวที่ตลาดคลองเตยในกรุงเมพฯคนให้บริจากสำหรับคนญี่ปุ่นที่ประสบภัยแผ่นดินไหว

คนไทยน้ำใจมากนะ

เด็กคนหนึ่งขอกว่า สู้สู้

ฉันคิดว่าเด็กคนนี้ให้กำลังใจคนญี่ปุ่นที่ประสบภัย

ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า ”がんばって(ganbatte)”

ภาษาคำนี้หมายถึงบ้างครั่งสู้สู้ เช้น เวลาให้คนอี่นกำลังใจ

บ้างครั่งพยายาม เช้น การสอบ การแข่งขัน

ความหมายออกกำลังตัวเอง เรียนตัวเอง ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า

”努力する”


バンコクのクロントーイ市場で人が地震で被害にあった日本人のために
寄付をしているというニュースを見た。
タイ人は気持ちが優しいな。
一人の子供が สู้สู้ といっていた。
この子は被災した日本人をはげましたのだと思う。
日本語では がんばって というのだが
この言葉は 時にはสู้สู้の意味 たとえば、人をはげますときに使う。
時には พยายามの意味 たとえば、試験とか試合とか。
自分で力をだすとか勉強するなど”努力する”ことを表す。
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app