Users Majkage corrected (3)

  • Japanese
  • English, Polish
made 0 corrections for Majkage
got 1 corrections from Majkage

Ciepły Kraków Jan 14, 2011 23:44

  • Japanese
  • English, Polish
made 0 corrections for Majkage
got 1 corrections from Majkage

映画に行ったよ。 Jan 13, 2011 20:28

Thank you for your correction!
  • English
  • Polish, Spanish
made 0 corrections for Majkage
got 1 corrections from Majkage

Gdzie jest żona? Jan 9, 2011 03:53