وزن الأفعال Verbs Rythm

  •  
  • 152
  • 0
  • 0
  • Arabic 
Apr 13, 2012 04:22 وزن الأفعال Verbs Rythm دروس العربية arabic lesson
This is the first lesson, it took some time, I know
http://www.4shared.com/office/NZ5u7F4Q/Verbs_Rythm__infinitive_.html


More is coming, so stay tuned :)
Big_en2-f94e3223819fd32ef746d2bb993ffe3d