257 friend(s)

    奇天烈
    • Japanese
    • Traditional Chinese , Russian


    • 128
    • 343
    • 825
    • 113
    Kat
    • Traditional Chinese
    • English , Japanese


    • 2
    • 4
    • 2
    • 17
    桃太郎
    • Japanese
    • Traditional Chinese , Other language

    Japan
    • 234
    • 297
    • 791
    • 15
    matsuder
    • Japanese
    • Traditional Chinese , English

    Japan
    • 8
    • 3
    • 2
    • 1
    rockey
    • Japanese
    • English , Mandarin


    • 26
    • 6
    • 6
    • 1
    Hollandapanda
    • Japanese
    • German , Mandarin


    • 81
    • 153
    • 108
    • 74
    FUMI Premium
    • Japanese
    • English , Mandarin , Indonesian


    • 49
    • 19
    • 13
    • 6
    takako
    • Japanese
    • Traditional Chinese


    • 8
    • 3
    • 3
    • 0
    naisei
    • Traditional Chinese
    • Japanese

    Taiwan
    • 17
    • 10
    • 21
    • 1
    小希
    • Traditional Chinese
    • Japanese

    Taiwan
    • 12
    • 0
    • 0
    • 0
    Ryan
    • English
    • Spanish

    United Kingdom
    • 95
    • 201
    • 146
    • 83
    elvispolanski
    • Spanish
    • French


    • 30
    • 34
    • 19
    • 4
    Sakura
    • Japanese
    • English , Spanish

    Japan
    • 90
    • 5
    • 2
    • 1
    May
    • Japanese
    • Mandarin , Traditional Chinese


    • 225
    • 91
    • 69
    • 26
    Yuri
    • Japanese
    • English , Korean

    Japan
    • 87
    • 33
    • 20
    • 8
    Hayato
    • Japanese
    • English , Traditional Chinese


    • 172
    • 30
    • 45
    • 9
    Take Premium
    • Japanese
    • English


    • 32
    • 9
    • 8
    • 5
    狄馬棣
    • Spanish
    • Traditional Chinese , Portuguese(Brazil)

    Taiwan
    • 104
    • 41
    • 77
    • 24
    まこと。
    • Japanese
    • English

    Japan
    • 40
    • 75
    • 77
    • 46
    yuta
    • Mandarin
    • Japanese , English


    • 4
    • 0
    • 0
    • 0
    takethesea
    • Japanese
    • Mandarin

    Japan
    • 14
    • 44
    • 67
    • 8
    Nami
    • Japanese
    • Traditional Chinese , Mandarin


    • 22
    • 6
    • 14
    • 0
    Reika
    • Japanese
    • English


    • 24
    • 23
    • 18
    • 1
    kerokero
    • Japanese
    • Traditional Chinese

    Taiwan
    • 15
    • 4
    • 3
    • 11
    Masa
    • Japanese
    • English , German

    Japan
    • 78
    • 16
    • 10
    • 8